DanmarkC TV

Home FREDERICIA Stor politisk opbakning til Fredericia Idrætsråd
Stor politisk opbakning til Fredericia Idrætsråd

Stor politisk opbakning til Fredericia Idrætsråd

0

Siden Nils Skeby for 14 dage siden meddelte sit stop som formand for Fredericia Idrætsråd har de øvrige medlemmer mødtes for at finde en afklaring – både om rådets fremtid og samspillet med Fredericia Kommune, men også for at finde en ny formand. Og her er begge ting kommet på plads efter en åben og god dialog med Kultur og Idrætsudvalgets formand, Susanne Bjerregaard Mørck, og næstformand, Christian Jørgensen, som begge istemte, at de bakker op om Idrætsrådets virke, og at de begge ønsker en tæt fremadrettet dialog med rådet, som skal være med til at sikre så gode vilkår for den fredericianske idræt som muligt. Susanne Bjerregaard Mørck udtaler i den forbindelse,  Jeg er rigtig glad for, at der er enighed om at bakke op om Idrætsrådets virke, for rådet er med til at skabe sammenhængskraft og synergi mellem alle vores fantastiske idrætsforeninger. Det gælder om at understøtte den gode dialog mellem foreningerne, så viden og de gode råd bliver givet videre til glæde for os alle. Hertil supplerer Christian Jørgensen,  Jeg glæder mig til en kickstart af samarbejdet med Fredericia Idrætsråd i 2021, jeg ser frem til dialog, sparring og ideudveksling om vores fælles mål om at fremme idrætten i Fredericia til gavn for rigtig mange af vores borgere”.

Med den opbakning og tilhørende forventningsafstemning, som Fredericia Idrætsråd har fået med Kultur og Idrætsudvalget er Fredericia Idrætsråd klar til igen at trække i arbejdstøjet. Hertil skulle der findes en ny formand blandt rådets medlemmer, og valget faldt enstemmigt på Tony Brazil, der til dagligt er leder af den selvejende organisation, Idræt i dagtimerne. Han udtaler i forbindelse med den nye rolle som formand, ”Jeg syntes, at rådets overordnede vision, og de ting, som vi har i støbeskeen, er for gode til at tingene skal falde til jorden. Derfor har det været rart med en afklaring af vores eksistensberettigelse med en tilhørende anerkendelse af det arbejde, der er ligget i Fredericia Idrætsråd, hvilket for manges vedkommende foregår i frivilligt regi. I den forbindelse vil jeg også fremhæve det store arbejde, som Nils Skeby lagde i rådet, og sige ham tak for indsatsen. Den kritik, som Nils har rejst i sin afgang fra idrætten i Fredericia, har vi også i Fredericia Idrætsråd forholdt os til, og den har været medvirkende til, at vi nu kan relancere os selv med et tættere politisk samspil og et øget fokus bredden og mangfoldigheden, som idrætten giver mulighed for i Fredericia Kommune. Og vi er klar med tiltag, som desværre er blevet forhalet af Coronaen, og som derfor ikke har været synlige indtil videre. Og det har nok haft en selvforstærkende effekt, der betyder, at en stor del af vores kommende arbejde drejer sig om at skabe synlighed og forståelse omkring vores virke, så foreninger i eksempelvis Taulov eller Bredstrup-Pjedsted eller de selvorganiserede idrætsudøvere i Hannerup kan se værdien af et idrætsråd, som taler deres sag.”  

Efter at have fået en afklaring på den politiske opbakning og formandskabet, har Fredericia Idrætsråd valgt at give plads til juleferie, hvorefter der umiddelbart efter nytår trækkes i arbejdstøjet.