FREDERICIA

SOCIALE TILBUD UNDER LUP

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Socialtilsynets besøg har ikke resulteret i kritiske bemærkninger

Sidste år foretog Socialtilsyn Syd fire anmeldte og fireuanmeldt tilsyn på tilbud i Voksenservice. Og vurderingen er, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende.

Generelt set får tilbuddene ros for, at borgerne trives og har indflydelse på deres eget liv. Rapporterne viser, at de bliver hørt og mødt med respekt og anerkendelse, og det glæder mig meget”, siger formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Wittendorff Tind.

Tilsynene har til formål at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses i de forskellige tilbud.

”Vi er i Handicaprådet godt tilfredse med resultaterne. Gennem den gode dialog er vi fælles om at sætte fokus på forbedringer, der kommer vores handicappede og demente borgere til gode”, siger formanden for Handicaprådet, Niklas Andersen.

Antallet af indberetninger om magtanvendelse holder sig også på samme lave niveau som sidste år. Det skyldes dels, at der i forbindelse med værdighedspuljen er sket en opnormering af demenskonsulenterne og dels, at videnspersonerne i demens hurtigere får lavetsocialpædagogiske handleplaner og på den måde forebygger nødvendigheden af at bruge magt.

”Magtanvendelser er for et værktøj, så personalet kan gribe ind, hvis borgere er til fare for sig selv eller andre. Der har været en stigning i magtanvendelser på Voksenservice, så det er et område, udvalget har fokus på. I Plejen ligger antallet stabilt, og her arbejder vi hele tiden med at øge personalets kompetencer særligt i forhold til handicap og demens. Det kan vi se har en meget positiv effekt, så det vil vi fortsat prioritere” siger formanden for Senior- og Handicapudvalget, Susanne Bjerregaard Mørck.

Fakta

Socialtilsynet har været på besøg på Kompetencekollegiet,

NOVA, Center for Længerevarende Botilbud, Fredericia Misbrugscenter, Stofmisbrugsbehandling og Alkoholbehandling