Politik

Skal Ungeenheden og deres aktivitet flytte ind i Krackes Gaard?

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det er i hvert fald hvad Unge- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet

Den beslutning traf Unge- og Uddannelsesudvalget på deres møde den 29. august. Ejendommen har været på Fredericia Kommune salgsliste i ca. 1 år og 3 måneder, uden der har været reel interesse fra købere. Forvaltningen oplyser, at “Den manglende interesse skyldes især, at bygningen er fredet iht. Bygningsfredningsloven, hvorfor der skal søges tilladelse ved ændringer af bygningen, der går ud over almindelig vedligeholdelse.”.

Økonomi

Salgsprisen er den nette sum af 4.500.000 kr., og vil, hvis beslutningen endelig vedtages af Byrådet, betyde at ejendommen tages af salgslisten. I 2023 er driftsudgifterne for Krackes Gaard udregnet til 195.138 kr.. Udgiften afholdes af ejendomsafdelingen, oplyser forvaltningen, som samtidig peger på en effektiv drift og udnyttelse af personaleressourcer, hvis Ungeenheden overtager den historiske bygning.

Den ideelle bygning og placering til et aktivitetshus

Ombygning er ikke en udfordring som Ungeenheden vil stå over for, da Krackes Gaard tidligere har været brugt til bl.a. Frivilligcenter. Det store hus indeholder derfor allerede nu kontorer, mødelokaler og muligheder for aktivitetsrum, som enhedens behov for et aktivitetshus kan dække.

Placeringen er så optimal som den kan blive. Krackes Gaard ligger lige i centrum af mange af de unges hverdag: Ungdommens Hus, den kommende skaterhal, Gasværksgrunden – og skøjtebanen samme sted, hvis den kommer med på budgettet for 2024.

Hvad laver Ungeenheden?

“Ungeenheden har samlet mange forskellige forløb og indsatser målrettet unge i alderen 12-30 år. Ungeenheden er i gang med at skabe en række nye tilbud til unge i Fredericia og sammen med flytningen til Sct. Joseph, er der et stærkt øget behov for lokaler til ungeenhedens aktiviteter, herunder Strakstilbud til unge på uddannelseshjælp, NExTWORK, aktiviteter i regi af Huset72, Gadeteamets aktiviteter, ungdomsskolens nye helhedsorienterede tilbud til unge i psykisk mistrivsel, samt kommende nye tilbud og diverse ad hoc aktiviteter,” fremgår det af sagsfremstillingen.

Der skal passes på Krackes Gaard

Unge- og Uddannelsesudvalget har i sin beslutning om indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget understreget vigtigheden af, at sikre den fredede bygnings fysiske stand, og at der derfor altid er personale til stede i husets åbningstid.