FREDERICIA

SKAL DU BYGGE I FERIEN?

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Har du planer om at bruge de sidste feriedage på at bygge nyt skur eller overdække din terrasse, så læs lige her først

 

Inden du starter på dit byggeri, har du så tænkt på:

  • Om dit byggeprojekt kræver en tilladelse fra kommunen?
  • Hvad du skal vide og undersøge før byggeriet sættes i gang?
  • Om du skal sende noget til kommunen?

 

På www.fredericia.dk/byggeri kan du se, om du kan opføre din bygning uden at spørge kommunen først, eller om du skal sende en ansøgning. Du kan også læse meget mere om hvordan du anmelder eller søger om dit byggeri, og hvad du skal sende med ansøgningen.

Du kan også se sagsbehandlingstiden på hjemmesiden. Husk at sagsbehandlingstiden tæller fra den dato, hvor kommunen har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale. Kræver dit byggeri dispensation eller overskrides byggeretten, tager sagsbehandlingen længere tid, da den er mere omfattende, og naboerne ofte skal høres. Sagen skal muligvis behandles af By- og Teknikudvalget.

Vær opmærksom på, at der er gebyr på byggesagsbehandling. Se taksterne på hjemmesiden.

Straksbehandling af byggesager
Kommunen tilbyder også straksbehandling, hvor du kan gøre noget ekstra ud af ansøgningen, og dermed få en hurtigere tilladelse. Læs på hjemmesiden, om dit byggeri kan straksbehandles.

Dit ansvar som ejer 
Husk, at uanset hvilket byggeri, du går i gang med, så er det dit ansvar, som ejer, at overholde bygningsreglement, lokalplan, byplanvedtægt, servitutter osv. Det er derfor ofte en god ide at bruge en professionel rådgiver til at hjælpe med ansøgning og byggeprojekt.

 

Fakta:

Bygningsreglementet deler småbygninger som carporte, garager, skure, drivhuse, overdækninger m.v. op i:

 

  • hverken kræver anmeldelse eller byggetilladelse
  • skal anmeldes inden de bygges
  • kræver tilladelse inden de bygges

Læs mere på www.fredericia.dk/byggeri eller ring til vagttelefonen: 72 10 78 38.