DanmarkC TV

Home Kultur SIMONE AABERG KÆRN UDSTILLER BATALJEMALERI PÅ FREDERICIA GYMNASIUM
SIMONE AABERG KÆRN UDSTILLER BATALJEMALERI PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

SIMONE AABERG KÆRN UDSTILLER BATALJEMALERI PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

0

Kunstneren Simone Aaberg Kærn, udstiller på Fredericia gymnasium

Bataljemaleriet er den del af en gammel tradition, hvor krigsindsatser portrætteres – som oftest i en heroiserende form. Vi kender det blandt andet fra de historiske portrætter af Valdemar den Stores sejr på Rügen, billederne af krigene i 1849 og 1864, men også fra Thomas Kluges billede fra Balkankrigen.
Det Nationalhistoriske Museum besluttede i 2011 af genoptage denne tradition og bad derfor tre danske kunstnere om hver at male ét af tre bataljemalerier af hvert af de danske værn. Simone Aaberg Kærn blev bedt om at male billedet af det danske flyvevåbens indsats i Libyen.
cropped-bataljepresse-maleri-total-1
Simone Aaberg Kærn besøgte i forbindelse med sin forberedelse Libyen og maleriets motiv bygger således på hendes egne observationer fra krigszonen. Aaberg Kærn skrev sig med sin fortolkning af bataljemaleriet ind i en tradition, hvor krig søges afbilledet i en ikke-heroiserende form. Det kendes blandt andet fra Goya og særligt Picassos Guernica.
En stykke inde i den kunstneriske proces afbrød Det Nationalhistoriske Museum samarbejdet med Simone Aaberg Kærn under henvisning til bemærkninger fra generalmajor Per Ludvigsen, der mente at hendes skitser ikke ‘var i balance’ og heller ikke bidrog til »den egentlig ret lykkelige historie om krigen«, og fordi man kunne få det indtryk, at skaderne »kan være eller faktisk er forvoldt af danske fly«. Generalmajoren gav i den forbindelse input til andre motiver.
Efterfølgende har Simone Aaberg Kærn med støtte fra Peter J. Lassen, Montana selv færdiggjort maleriet og det blev i efteråret 2016 udstillet på Kunsthal Charlottenborg. 
Nu udstilles det på Fredericia Gymnasium for første gang uden for København. Til ferniseringen vil Simone Aaberg Kærn selv være til stede og vil her fortælle om ideerne bag motivet.
Simone Aaberg Kærn blev første gang kendt i den brede offentlighed, da hun af tidlgere statsminister Anders Fogh Rasmussen blev valgt til at male statsministerportrættet til Christiansborg. Simone Aaberg Kærn har gennem 2016 og 2017 fungeret som huskunstner på Fredericia Gymnasium, hvor hun sammen med elever og lærere har gennemført forskellige kunstperformance-projekter og lavet en række kunstvideoer, som blandt andet blev fremvist på Vejle Kunstmuseum under titlen ‘Farlig Fin Flyvning’. 
Der er gratis adgang til ferninseringen.