Kort Nyt

Sidste chance for at søge frihedsprisen

4. april er sidste chance for at søge Arlette Andersens frihedspris

For sjette år i træk har kommunens unge mennesker mulighed for at søge Arlette Andersens Frihedspris. Men for at komme i betragtning til prisen, skal Fredericia Kommune have ansøgningen senest den 4. april i år. 

Prisen kan søges af unge mennesker mellem 14 og 21 år, der er bosat i Fredericia Kommune. Det er ikke tilfældigt, at prisen henvender sig netop til de unge mennesker, for det er dem, der skal bære budskabet om frihed videre til de næste generationer. 

For at komme i betragtning til prisen, skal man sende en ansøgning i form af et essay, digt, artikel, video, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst.

Uanset format, så håber stifterne af prisen, at værkerne vil være med til at få os til at reflektere og debattere frihed, som så mange mennesker verden over kæmper for hver dag. 

Prisen bliver uddelt hvert år den 4. maj, og sidste frist for at søge prisen er den 4. april. 

Det er Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad, Fredericia Provsti og Fredericia Kommune, der stiftede Arlette Andersens Frihedspris for at sikre en fortsat opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning.

Læs mere om prisen og hvordan du søger den her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/legater-priser-i-fredericia-kommune/arlette-andersens-frihedspris

Fakta

Efter sin pensionering som lektor ved Fredericia Gymnasium har Arlette Andersen fortalt sin historie i mere end 400 foredrag på landets gymnasier.

Arlette Andersens Frihedspris blev indstiftet i foråret 2017 af Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune. Prisen blev stiftet for at sikre, at der fortsat er opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning. I 2022 indtrådte Fredericia Provsti også i stifterkredsen, og frihedsprisen blev hævet til i alt 25.000 kr.  

Arlette Andersens Frihedspris uddeles i tre priser på: 12.000 kr., 8.000 kr. og 5.000 kr.

Prisen kan søges af unge mennesker, der er mellem 14 og 21 år på datoen for prisens uddeling – den 4. maj.

Sidste år vandt 14-årige Maria Boubbou fra Kristinebjergskolen afd. Havepladsvej Arlette Andersens Frihedspris for videoen Hvad er frihed?