Home FREDERICIA SHELL RAFFINADERI RENSER FORURENET JORD
SHELL RAFFINADERI RENSER FORURENET JORD

SHELL RAFFINADERI RENSER FORURENET JORD

0

Forurenet jord under parkeringsplads hos Shell Raffinaderiet skal renses – pris over 10 millioner kroner

Det kommer til at koste over 10 millioner kroner, at rense forurenet jorden under parkeringspladsen på Shell Raffinaderiets grund i Fredericia.

For et par år siden, blev forureningen opdaget og anmeldt i 2014, under arbejdet med montering af nye cykelskure, og Shell har siden da, arbejdet sammen med miljøstyrelsen på at finde en løsning på problemet, og udbedre skaden.

En oprydning og genetablering efter forureningen vil indebære en oprensning af tæt på 200 kubikmeter jord.

 

Shell skriver om sig selv.:

Raffinaderiet blev opført i årene 1963-66 og indviet i august 1966. Vi har altså allerede fejret 50 års fødselsdag. Produktionsanlægget var oprindeligt konstrueret til at forarbejde arabisk olie. Men i takt med at Danmark blev gradvist mere selvforsynende, optimerede og tilpassede vi driften i forhold til olieproduktionen i Nordsøen.

Siden 1984, hvor DONG Energys rørledning fra Nordsøen blev etableret, har al den råolie, der bliver raffineret i Fredericia, været Nordsø-olie.

En 320 km lang rørledning fører årligt omkring 15 millioner tons råolie fra Nordsøen til DONG Energys råolieterminal beliggende ved Shell Raffinaderiet i Fredericia. Denne terminal er forbundet med Shell Raffinaderiet og med Shells havneterminal i Fredericia Havn via rørledninger.

Omkring en tredjedel af råolien går videre til raffinaderiet til forarbejdning. Resten udskiber vi til andre raffinaderier verden over på vegne af DONG Energy og Dansk Undergrundskonsortium (DUC).

Shells havneterminal på havnen i Fredericia blev taget i brug allerede i 1912, dengang som importterminal. Efter Shell Raffinaderiet blev etableret i 1966, er havneterminalen også blevet benyttet til eksport af færdigraffinerede olieprodukter.

Siden 1984, da DONG Energys rørledning blev etableret og dermed fuldendte infrastrukturen mellem Nordsøfelterne, DONG Energys råolieterminal, Shell Raffinaderiet og Shells havneterminal, har havneterminalen også fungeret som udskibningsterminal for råolie og gas.

Shell ejer desuden den syv kilometer lange rørledning, der forbinder Raffinaderiet og havneterminalen.

Fakta og tal

På raffinaderiet omdanner vi råolien til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie. Lidt over halvdelen af de færdige olieprodukter udskiber vi fra havneterminalen i Fredericia Havn, så det er en travl terminal. Resten af produkterne bringer hundredvis af tankbiler dagligt ud til kunder i hele Danmark.

  • Indviet: 1966
  • Kapacitet: 3,4 mio. tons råolie pr. år
  • Produktion: Flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie
  • Forarbejdning: 35% af alle danske brændstofprodukter
  • Eksport: Råolie til raffinaderier uden for Danmark samt raffinerede produkter
  • Antal medarbejdere: Cirka 200 fastansatte. Dertil kommer faste underleverandører, sommetider op til flere hundrede.
  • Grund: Cirka 70 ha. (svarer til 138 fodboldbaner)
  • Tankkapacitet på raffinaderiet: Cirka 660.000 m³
  • Tankkapacitet på terminalen: Cirka 70.000 m³
  • (Kilde : Shell.dk)