Pressemeddelelse

SF vil have undersøgt muligheden for co2 fri opvarmning i Fredericia

Udgivet af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

SF Fredericia vil på det kommende byrådsmøde foreslå, at Fredericia Kommune via sine repræsentanter i TVIS bestyrelsen undersøger muligheden for at sikre en CO2-fri varmeforsyning i Fredericia.

Fredericia Kommune har i den nye vision for byens udvikling frem mod 2030 vedtaget at arbejde for en grøn og bæredygtig udvikling i kommunen. Et ønske som gik igen på alle dialogmøderne mellem byrådet og de mange borgere som valgte at deltage i processen. SF glæder sig over at vi i byrådet sigter mod en grøn udvikling i verdens klasse. Set i dette lys vil SF hermed foreslå at byrådet drøfter og beslutter at arbejde hen i mod en ny og fremsynet varmeforsyning.

Denne varmeforsyning er geotermi. Geotermi er i korte træk at der sendes koldtvand 1-3 km ned i undergrunden, herefter pumpes det op og varmen tages ud via varmeveksler. Det varme vand sendes til fjernvarmeforbrugerne og det afkølede vand returneres igen til i dybden. Fordelen ved varmen fra geotermi er at den co2 fri samt at vi må formode at varmekilden er “evig”. I Aarhus Kommune er projektet allerede i gang og skal forsyne 36000 husstande. Projektet forventes at være færdig i 2030. Sådan skriver Connie Maybrith Jørgensen, byrådsmedlem for SF i Fredericia kommune.

Uddrag fra Fredericia kommunes ‘Vision2033’ Foto: Vision2033 / tinyurl.com/mvz79z4c

Grøn i verdensklasse

Fredericia Kommunes geografiske placering og infrastruktur giver unikke muligheder i den grønne omstilling. ”De muligheder skal vi indfri. Vi går forrest, sætter barren højt og stiler efter at bliver CO2-negative i 2033. Klimaets udvikling betyder, at vi er nødt til at handle på den grønne omstilling. De styrker og potentialer, vi har på området forpligter. Vi er godt på vej i Fredericia, og vi skal nå endnu længere, hvilket visionen også afspejler, ” siger Tommy Rachlitz Nielsen, Det Konservative Folkeparti.

”Fredericia kan blive centrum for grønne jobs. Vi har i forvejen mange energivirksomheder, der arbejder intensivt med grøn omstilling. Sammen med gode efter- og videreuddannelses-muligheder i den grønne sektor, har vi unikke muligheder for at skabe endnu flere grønne arbejdspladser, ” siger Connie Maybrith Jørgensen, SF.

– Sådan står der skrevet i Fredericia kommunes vision2033, med dette foreslag fra SF vil man nu prøve at sætte ord til handling og finde steder hvor der er muligheder for at gøre noget ved CO2 regnskabet.