FREDERICIA

Seniorrådets formand imødeser sparekniven, og har ønsker til fremtiden

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Flemming Larsen: “93 millioner er meldt ud som spareforslag. Vi ældre undgår ikke sparekniven.”

– Seniorrådet afgiver altid høringssvar til forslaget til det kommunale budget. Der er også mulighed for, at foreninger og borgere kan sende deres mening ind til kommunen i høringsfasen. Min opfordring er, at så mange som muligt tager stilling til spareforslagene, og giver udtryk for den, lyder opfordringen fra Flemming Larsen.

Seniorrådet har trods besparelser ønsker til fremtiden

– Foråret blev præget af oplæg til strategisk udviklingsplan på ældreområdet, som Seniorrådet udarbejdede. Efter Byrådets forelæggelse af en Vision 2032, hvor ældreområdet ikke blev omtalt, mente Seniorrådet, at vi måte gøre os gældende med ideer om, hvor der kan sættes ind inden for de næste 10 år, skriver Flemming Larsen i det seneste nummer af Senior Nyt.

Flemming Larsen stiller 9 vigtige punkter op, som forslag til et bedre og trygt liv som senior i Fredericia:

 • I 2032 vil der være 1400-1500 flere ældre over 80 år end i dag.
  Det bliver vi nødt til at reagere på nu!
 • Vi peger på en forbedret udgave af forebyggende hjemmebesøg, hvor der er gennemført et projekt, kaldet WIPP, som forbedrer indsatsen. I Fredericia bruger vi 40% færre midler på området i sammenligning med gennemsnittet for alle kommuner.
 • Det er almindelig kendt, at når man er blevet 70 år, er det nødvendigt at holde kroppen fysisk i form, ellers vil det hurtigt gå ned ad bakke. For at ”aflevere” flere ældre i god form, når vi når frem til 2032, er det nødvendigt, at de 70 årige starter nu med at sikre et aktivt liv her og nu. Det kan ske i Fitnesscentre, men vi ved, at det almindelige foreningsliv også kan løfte opgaven.
 • Vi har allerede boligfællesskaber i Fredericia, men der er behov for flere. Fællesskabet betyder, at beboerne i gennemsnit udsætter behovet for hjælp fra hjemmepleje i 5-6 år.
 • For at give mulighed for pleje i eget hjem, bør der ses på et byggeri, der tager højde for, at byggeriet er handicapvenligt f.eks. ved større badeværelser, døre brede nok til kørestole og uden dørtrin, lofter, der kan bære en lift.
 • Teknologi er et område, som i forhold til manglende personale, bliver mere og mere interessant.
 • Seniorrådet arbejder for, at der rettidigt bliver bygget et plejehjem til de borgere, der har brug for det i 2030 ́erne. Det skal være et byggeri, som ved fald i antallet af beboere, kan ændres til andre formål.
 • Seniorrådet har peget på, at indførelse af dosispakket medicin vil kunne frigøre personer til andre opgaver samtidig med, at maskinerne er mere sikre end mennesker.
 • På opfordring fra forvaltning, er Seniorrådets medlemmer gået ind i arbejdet for at danne Plejehjemsråd på alle plejehjem.

DanmarkC TV erfarer, at det sparekatalog embedsmændene ved Fredericia Kommune har udarbejdet, offentliggøres den 29. august 2023. Det følger DanmarkC TV naturligvis også op på, og viser allerede nu de politiske partiers tanker og overvejelser til det kommunale budget for 2023. Se TV Guiden.