Politik

Se byrådsmødet på dit TV klokken 17:00

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Mandag kan du se byrådsmødet både på www.byrådsmøde.dk og dit tv

I dag kan du følge byrådsmødet – direkte fra byrådssalen, både på dit tv- og via www.byrådsmøde.dk

Efter mødet bliver mødet tilgængeligt på www.byrådsmøde.dk og kan genses der i 14 dage.

I dag behandler byrådet følgende dagsorden- som du kan følge med i klokken 17.00.

Godkendelse af dagsorden
2 Beslutningssag: Vision 2033
3 Beslutningssag: Politik for aktivt ejerskab
4 Beslutningssag: Evaluering af Team Danmark aftale 2020-2023 og igangsættelse af arbejde med
udarbejdelse af ny aftale
5 Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år
6 Beslutningssag: Regnskab 2022 – Fredericia Kommune
7 Beslutningssag: Overførsler mellem årene 2022-2023
8 Beslutningssag: Fredericia Kommune – 1. budgetopfølgning 2023
9 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 8 – Udvidelse af aflastningsområde Fredericia Vest
10 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 390 – Street sport ved Ungdommens Hus
11 Beslutningssag: Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer
12 Beslutningssag: Optagelse af privat fællessti som offentlig skolesti ved Rønnebækgårdsvej
13 Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia, afd. 403, Holbergsvej/Rahbeksvej, Skema B
14 Beslutningssag: Takst for gæstesejlere i Gl. Havn gældende for 2023
15 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler – Affald & Genbrug
16 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler på naturområdet
17 Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til bymidtestrategi
18 Beslutningssag: Frigivelse af midler til legeplads Kongens Port
19 Beslutningssag: Ny udpegning til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg i forbindelse med udtræden
20 Beslutningssag: Udtrædelse af §17 stk.4-udvalget (Kulturkaserneudvalget)
21 Initiativretssag: Undersøgelse af muligheden for CO2-fri varmeforsyning i Fredericia
22 Initiativretssag: Forslag om at kommunens institutioner fortsat holder lukket den 4 fredag efter påske
(Stor Bededag)