DanmarkC TV

Home SAMFUND Satspuljemidler skal hjælpe med at få flere væk fra langvarig kontanthjælp
Satspuljemidler skal hjælpe med at få flere væk fra langvarig kontanthjælp

Satspuljemidler skal hjælpe med at få flere væk fra langvarig kontanthjælp

0

 

Beskæftigelsesministeren giver nu kommunerne mulighed for at få del i satspuljemidler, så der kan laves en ekstraordinær indsats overfor de udsatte borgere, som har været på kontanthjælp i mindst fem år.

Det glæder formand og næstformand for Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, da udvalget allerede har besluttet at sætte gang i indsatsen overfor de udsatte borgere, når satspuljemidlerne bliver frigivet.

marianne_thomsen_lille”Vi er i Fredericia meget optaget af at hjælpe vores udsatte borgere videre og helst til arbejde eller den rette forsørgelse. Vi har i lang tid arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, som er fastlåst på kontanthjælp, og nu får vi muligheden for at sætte ekstra gang i indsatserne med satspuljemidler”, siger udvalgsformand Marianne Thomsen.

De sidste to år er det lykkes Fredericia Kommune at få antallet af borgere på kontanthjælp ned fra 900 til 650 borgere. Det er borgere, som ikke er i stand til at tage sig et arbejde eller en uddannelse.

Der er dog stadig 309 borgere som har været på kontanthjælp i mere end fem år, og som vil kunne have glæde af en særlig indsats. Med en ekstra indsats vil de få mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet i en tid, hvor der bliver efterspurgt arbejdskraft. Nogle af disse borgere vil kunne arbejde på almindelige arbejdsvilkår, nogle i fleksjob og andre vil blive afklaret hurtigere til et ressourceforløb eller en førtidspension.

Fotograf Helle S. Andersen
Fotograf Helle S. Andersen

”Kontanthjælp skal som udgangspunkt være midlertidig. Derfor er det godt for denne gruppe af borgere, at vi kan sætte ekstra fart på indsatsen, så de hurtigere får vished om deres fremtidige forsørgelse”, siger næstformand i Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Turan Savas.

Men for at kunne lykkes med indsatserne overfor de udsatte borgere på kontanthjælp, så er Fredericia Kommune afhængige af hjælp fra virksomhederne i kommunen. Der er brug for hjælp til at de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, får en chance for at møde på en arbejdsplads og vise, at de kan bidrage til samfundet.

Satspuljemidlerne fra Beskæftigelsesministeriet supplerer rigtig fint de indsatser, der allerede er sat i gang – både i forhold til samarbejdsaftaler med virksomheder, jobfokus og den særligt tilrettelagte virksomhedsindsats(STV).
”Vi har en uudnyttet ressource her, men også nogle mennesker, som er fastlåst langt uden for arbejdsmarkedet og som har brug for at få afklaret, om arbejde eller uddannelse nogensinde vil være realistisk for dem”, slutter Marianne Thomsen.