Kort Nyt

Red Barnet på Skolernes Trivselsdag: Leg, spil og bevægelse styrker børnenes trivsel

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Red Barnet på Skolernes Trivselsdag: Leg, spil og bevægelse styrker børnenes trivsel

Vi skal gøre meget mere for at arbejde aktivt med at styrke børnenes fællesskaber og trivsel. 

Derfor holder Red Barnet igen i år Skolernes Trivselsdag for at hjælpe lærerne, pædagogerne og skolerne med at sætte trivslen på skoleskemaet og give konkrete redskaber og inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde aktivt med at fremme børnenes trivsel og styrke de gode, inkluderende fællesskaber.

– Når vi leger og spiller, så mister vi ofte følelsen af tid og sted, og vi bliver hurtigt ét med det fællesskab, vi er en del af. Uden af skele til generationer og børnegruppens normale sammensætning. Derfor er leg og spil rigtige vigtige elementer i arbejdet med at styrke børnenes fællesskaber. Børn kan nemlig øve sig i at være sociale på en anden måde, når de leger og spiller, siger Naja Kinch Sohn.

I år er det 5.U på Valby Skole i København, der har valgt temaet spil og bevægelse, og som Emily fra 5.U siger, så håber hun: – ”at temaet på spil og bevægelse kan hjælp med, at vi bliver endnu bedre venner med dem vi allerede er venner med, og at vi måske også får flere venner og et bedre fællesskab.

De seneste trivselsmålinger har både vist, at børns fællesskaber er under pres, og at vi står i en omfattende trivselskrise, hvor der i hver skoleklasse sidder børn, der mistrives, som har det svært og som kæmper med at blive en del af fællesskabet. Derfor er det vigtigt med en dag, hvor man helliger sig arbejdet med trivsel og engager børn i arbejdet med at styrke den, mener Red Barnet.

– Børn og unges mistrivsel er en af vores vigtigste samfundsudfordringer. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi rundt om i landet skruer op for trivselsarbejdet i hverdagen. På Skolernes Trivselsdag vil vi meget gerne give skolerne inspiration og vise, hvordan de kan arbejde med at styrke trivslen. Men det er ikke gjort med det. Det her handler i høj grad også om, at Folkeskolen er blevet udsultet for længe, og er skal tilføres flere ressourcer til trivselsarbejdet og arbejdet med at fremme fællesskaber., siger Naja Kinch Sohn, der er ekspert i børns trivsel i Red Barnet.

Legemusklen skal trænes
Red Barnet frygter, at hvis leg og bevægelse nedprioriteres for meget, og der ikke er fokus på det i skolen, så vil børnenes evne til at lege forsvinde endnu mere. 

– Vi ser mange børn, der har glemt at lege, og vi ser også, at leg og spil bliver erstattet af skærme og passiv konsumering af underholdning. Det er et problem, for ”legemusklen” skal trænes og holdes ved lige. Børn må ikke glemme, hvordan man leger, for det er afgørende for deres udvikling, bl.a. fordi de gennem leg udvikler deres sociale kompetencer og øver sig i at indgå i fællesskaber, siger Naja Kinch Sohn. 

Senest har regeringen med sit nye folkeskoleudspil lagt op til, at kravet om 45 minutters daglig bevægelse i skolen skal afskaffes, men det må ikke betyde, at bevægelsen glider ud af folkeskolen, når det minutkrav forsvinder.

– Det er vigtigt, at bevægelse også i fremtiden er en fast del af børnenes dagligdag. For det kan bidrage til en varieret skoledag og undervisning, og det vigtigt for børnenes sundhed – både den fysiske og mentale, siger Naja Kinch Sohn.

Skolernes Trivselsdag bliver afholdt på over 300 skoler i hele landet, og det bliver muligt at besøge de skoler, der i år stiller skarpt på leg og bevægelse.