Pressemeddelelse

Red Barnet: Ny lovgivning er vigtig milepæl i beskyttelsen af børn

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Folketinget har i dag vedtaget ny lovgivning, der sikrer børn langt bedre mod seksuelle krænkelser og overgreb. En kæmpe sejr og et klokkeklart signal om, at børn ikke har medansvar, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Med lovgivningen indføres der blandt andet en selvstændig grooming-paragraf og bedre beskyttelse mod sextortion og blufærdighedskrænkelser. Helt afgørende er det dog, at lovændringerne følges op af massiv efteruddannelse i retsvæsnet, og at fagpersoner bliver klædt på til at forstå og handle på den nye lovgivning, understreger Red Barnet. Børnerettighedsorganisationen lancerer i dag et nyt site, der skal bidrage til det.

I dag er en virkelig god dag for børn.

Sådan lyder meldingen fra Red Barnet, efter at et flertal i Folketinget netop har vedtaget ny lovgivning, som fra 1. juli 2023 kommer til at sikre børn langt bedre mod seksuelle krænkelser og overgreb. 

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, siger: 

– Den ny lovgivning er en milepæl. Med den bliver børn og unge markant bedre beskyttet mod seksuelle krænkelser og overgreb – også på nettet. Nu sender vi som samfund et klokkeklart signal om, at det aldrig er børns ansvar, hvis der begås seksuelle overgreb mod dem. Lovændringerne gør simpelthen op med forestillingen om, at et barn kan give samtykke til en seksuel relation med en voksen. Samtidig er ændringerne et vigtigt skridt mod at opdatere loven til børns digitale virkelighed. Det er en kæmpe sejr for børn. 

Red Barnet har kæmpet for ændringerne i flere år, og især fire opdateringer af straffeloven vækker glæde:

• Grooming får sin egen paragraf. Det bliver selvstændigt kriminaliseret, hvis en voksen manipulerer og vinder et barns tillid med det formål at begå et seksuelt overgreb. Det bliver dermed anerkendt, at groomingprocessen er et overgreb i sig selv – også selv om den ikke har ført til et fysisk overgreb.

• Sextortion kan straffes som voldtægt. Det er ulovligt at afpresse et barn til at udføre seksuelle handlinger på sig selv og for eksempel filme det. Selv om der ikke er direkte fysisk berøring, kan overgrebet nu straffes på lige fod med voldtægt.

• Betroede voksne kan ikke have en seksuel relation til børn. Børn og unge, der bliver udsat for blufærdighedskrænkelse af en betroet voksen, som for eksempel en lærer, plejeforælder eller træner, er nu også beskyttet af den såkaldte underviserparagraf. Dermed bliver det ulovligt for en betroet voksen for eksempel at sende beskeder med seksuelt indhold eller at berøre barnet på en seksualiseret måde.

• ”Pornografisk” erstattes af ”seksuelt”. Ordet ”pornografisk” bliver fjernet de steder, hvor det står i sammenhæng med børn. Det er vigtigt, fordi seksuelle overgreb på børn intet har med porno at gøre. Derfor giver det heller ikke mening at bruge betegnelser som ”børneporno”. Formuleringer som ”overgrebsmateriale” eller ”billeder af overgreb mod børn” er mere retvisende.

Det afgørende bliver nu ifølge Red Barnet at sikre, at lovændringerne bliver omsat til praksis og sikrer børn den beskyttelse, de har ret til. Det kræver blandt andet, at der politisk afsættes midler til en massiv efteruddannelsesindsats hos politi, anklagemyndighed og dommere. 

– Med lovændringerne er vi kommet langt, men de kan ikke stå alene. Vi er nødt til at sikre, at praksis følger med. Næste skridt bliver derfor at få forståelsen af for eksempel grooming til at slå rødder i retsvæsnet, siger Johanne Schmidt-Nielsen. 

Hun henviser til tidligere domme, hvor forholdet mellem barnet og den voksne beskrives som ”kærestelignende” eller på anden måde frivillig. Det er den slags konklusioner, som den nye lovgivning skal sikre, at der ikke gentager sig. 

– Det er ubærligt, at børn, der har været udsat for overgreb, også skal kæmpe med følelsen af skyld og skam. Vi skal netop væk fra, at barnet bekræftes i, at krænkeren havde ret, da vedkommende sagde, at barnet selv ville og selv lagde op til det, der skete. Nu kommer loven til at sætte en tyk streg under, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, aldrig har et medansvar. Det er så vigtigt, siger Johanne Schmidt-Nielsen. 

I dag lancerer Red Barnet et nyt site, der skal klæde lærere, pædagoger, sagsbehandlere og andre voksne omkring børnene på til at forstå lovændringerne og handle på dem. Fagpersonerne spiller nemlig en afgørende rolle i at opdage og anmelde seksuelle overgreb på børn og unge.