DanmarkC TV

Home Læserdebat Racisme og speciallovgivning
Racisme og speciallovgivning

Racisme og speciallovgivning

0

I 1996 og 2003 vedtog man i Folketinget speciallove rettet mod en bestemt befolkningsgruppe. Nu har vi politikere, der vil have lovgivet specielt omkring andre bestemte befolkningsgrupper. Desværre ser det ud til, at politikerne og deres rådgivere ikke er i stand til at tænke konsekvenserne af en ny lov. Det betyder, at en speciallov rammer alle andre.

De senere år har især Dansk Folkeparti presset på for at få vedtaget love, der retter sig mod mennesker kommet hertil fra andre lande måske på grund af trusler mod deres person i det respektive hjemland.

Nu begynder vi at se konsekvensen af denne uigennemtænkte lovgivning, ved at etniske danskere, der i en årrække har arbejdet i udlandet og endda for Danmark, ikke kan tage deres ægtefælle med hjem. Vi ser, at udenlandske akademikere, der underviser på et universitet i Danmark, ikke kan få lov til af færdes frit uden speciel tilladelse. De må sandelig ikke holde forelæsning for andre end det universitet, de er tilknyttet.

Nu ser vi i Fredericia, at Nye Borgerlige foretager deres indtog med noget, der ligner apartheidindstilling, hvilket betyder, at man vil separere os i Fredericia, så de kan få ret i deres forudsigelser og få indført ny lovgivning, der rammer endnu flere danskere.Man kunne fristes til at sige: arkitekt og soldat bliv ved din læst.

Nye Borgerlige slår meget på, at de er partiet for alle, og i samme sætning udelukker de befolkningsgrupper. Det er så falskt, at man må græmmes over, at nogle mennesker, der gerne vil betragtes som fornuftige er så falske. Er det virkelig det, man vil, falskhed og urigtige oplysninger. Tænk, hvis det skal være gennemgående i dansk politik. Man kan ikke stole på det, der bliver sagt, overhovedet.

Nye Borgerlige vil skabe parallelsamfund og vel egentlig apartheid.

Det er en glæde at se, at mange tager afstand fra Nye Borgerlige, men det er samtidig trist, at en del synes, at det er rigtig godt, de er kommet til Fredericia. Ved henvendelse til de forskellige partier, er der kun et fåtal, der tager afstand fra det man kan kalde racisme. Er det sådan her i Fredericia, at alle politikere føler sig som undersåtter, der skal have en til at styre butikken. Har Fredericia været en arbejder og garnisons by så længe, at alle råber efter en leder? Måske det er rigtigt, nu har man to gange importeret en borgmester i stedet for at vælge en fra byen.

Organiser noget for de mennesker, der har det svært. Opbyg og tilbyd kurser, så vi kan komme til at forstå hinanden. Vær sikker på, at børnene ikke oplever det samme! Lad os skabe gode borgere og gode ledere ved at anvende alle de menneskelige ressourcer, der er til rådighed!

Jens Jørn Pedersen – Fredericia