Home Læserdebat Psykiatriområdet skal styrkes med mere forebyggelse og samarbejde
Psykiatriområdet skal styrkes med mere forebyggelse og samarbejde

Psykiatriområdet skal styrkes med mere forebyggelse og samarbejde

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Selvfølgelig er vi politisk forpligtet til at prioritere psykiatriområdet langt højere end det er tilfældet i dag. Prioriteringen af psykiatrien hænger tæt sammen med ambitionen om kvalitet i beskæftigelsesindsatsen og indsatserne inden for sundheds- og socialområdet. Psykiatriområdet har stor påvirkning på rigtig mange områder for borgerne, og det politiske fokus skal til enhver tid stå mål med omfanget af de mange børn, unge, familier og borgere, der kommer i berøring med psykiatrien.

Et glædeligt initiativ fra Region Syddanmark er de nye mobile akut tilbud til borgere med psykisk sygdom, som netop har til formål at styrke hurtig råd og vejledning primært til børn og unge. Men psykiatrien skal også videreudvikles på det kommunale plan, med et langt større fokus på den tidlige indsats overfor både borgere med psykisk sårbarhed og deres pårørende. Det er nødvendigt med et større fokus, og gevinsten for både borgeren og kommunen vil være mærkbar. 

Det vækker derfor stor undren, at psykiatrien ikke fylder mere politisk, især også når det handler om indsatserne inden for beskæftigelse og sundhed. Det skal være langt mere naturligt fra politisk side, at tænke psykiatrien ind i planer for både beskæftigelse, børn, unge og familier samt sundhedsområdet. Det er en sammenhængende indsats og et samarbejde, der kun gavner borgerne. 

Derfor er det kun politisk ansvarlighed og føling med virkeligheden, at få løftet psykiatriområdet med den klare vision, at borgere i alle aldersgrupper med psykisk sårbarhed får den rette hjælp rettidigt, og deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet tilsvarende øges. 

Fredericia skal være langt fremme i forhold til en styrkelse af indsatsen inden for psykiatrien gennem både mere forebyggelse og samarbejdet internt i kommunen og med regionen. 

Fra Det Konservative foreslås en ambitiøs sundheds- og psykiatripolitik, som er meget mere målrettet i forhold til den forebyggende indsats og samarbejdet. Psykiatrien skal have sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen, så især borgere ramt af langtidsledighed og psykisk sårbarhed får en effektiv hjælp. Men psykiatriområdet skal også kobles endnu tættere på sundhedsområdet og indsatserne over for børn og unge samt deres familier. 

Et første og vigtigt skridt til at styrke psykiatriområdet fra politisk side er, at der laves én samlet sundheds- og psykiatripolitik. Det skal være afsættet for at styrke indsatsen til gavn for alle borgere, der har berøring med psykiatrien.