FREDERICIA

Problemer med social dumping i seks ud af syv kontrollerede virksomheder i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Skattestyrelsen har sammen med Arbejdstilsynet og politiet kontrolleret syv virksomheder for social dumping i Fredericia-området i sidste uge. Skattestyrelsen fandt indikationer på social dumping i seks af virksomhederne, der nu kan forvente yderligere kontrol. Kontrollerne blev gennemført som led i årets femte landsdækkende aktion mod social dumping.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet gennemførte onsdag i sidste uge årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. Som led i denne aktion kontrollerede Skattestyrelsen i alt syv virksomheder inden for byggebranchen i Fredericia-området. I seks af disse var der indikationer på social dumping, og de kan derfor se frem til yderligere kontrol.

– Det er især udenlandske medarbejdere og virksomheders forhold, vi undersøger, når vi gennemfører vores aktioner. Vi sikrer, at der afregnes korrekt skat og moms til Danmark, af det arbejde, der udføres. Når vi ser indikationer på, at der ikke afregnes korrekt skat og moms har vi oftest brug for yderligere oplysninger inden vi kan afgøre sagerne. Derfor kan seks af virksomhederne i Fredericia-området forvente yderligere kontrol, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen gennemfører løbende landsdækkende og regionale aktioner mod social dumping i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet. Som led i disse aktioner har Skattestyrelsen ind til videre kontrolleret 26 virksomheder i Fredericia-området i år. I den forbindelse er forholdene for 57 udenlandske medarbejdere blevet kontrolleret. Ved onsdagens aktion talte Skattestyrelsen med 12 medarbejdere, hvoraf de syv var udenlandske.

– I Fredericia-området er det samme problemstilling, vi skal have set nærmere på i alle de seks virksomheder, vi har udtaget til yderligere undersøgelser. De udenlandske arbejdere ser umiddelbart ud til at skulle anses for arbejdsudlejede til de virksomheder de udfører arbejde for. Det betyder, at virksomhederne løbende skal indeholde arbejdsudlejeskat af arbejderes lønninger siger Ernst O. Nielsen.

På landsplan blev der i alt kontrolleret 47 virksomheder, 31 af disse – svarende til 66 pct. – kan se frem til yderligere kontrol. Skattestyrelsen talte under kontrollerne med 117 medarbejdere, hvoraf 85 var udenlandske.