FREDERICIA

PRIVATSKOLER TOPPER LISTE OVER FAGLIGT LØFT

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark.

Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika.

På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Opgørelsen er gældende for skoleåret 2016-2017.

På listen scorer Sct. Knuds Skole rangplads nummer et, efterfulgt af Fredericia Realskole. Begge privatskoler. På rang tre ligger Fjordbakkeskolen i Taulov. Se listen nedenfor.

Se listens topscorer – Sct. Knuds skoles præsentationsvideo nedenfor.