Kort Nyt

PostNord hylder dansk arkitektur med ny frimærkeudgivelse

I samarbejde med Realdania By & Byg har PostNord netop lanceret et miniark, der hylder den historiske danske bygningskultur

Miniarket består af fire frimærker, der hver især portrætterer beundringsværdige bygninger på tværs af landet.

De fire frimærker er udsmykket med fire historiske rådhuse: Kornerups Rådhus i Vordingborg, Bindesbølls Rådhus i Thisted, Kochs Tinghus i Store Heddinge og Meldahls Rådhus i Fredericia. Fire bygninger, som er blevet restaureret og bevaret, og som hver især indtager en særlig plads i dansk arkitekturhistorie.

Billede: Postnord – Meldahls rådhus i Fredericia

– Dansk arkitektur er en vigtig del af vores kulturarv i Danmark. Derfor sætter vi nu fokus på fire særlige bygninger, som med hver sin unikke historie har bidraget til ikke blot de lokale fortællinger, men til den nationale bygningskultur gennem flere hundrede år. I PostNord vil vi gerne fejre viljen til at bevare og sikre nogle af de vigtige historiske bygninger i landet, og med de nye frimærker får de fire udvalgte restaurerede bygninger en helt særlig opmærksomhed, siger Martin Pingel, designchef i PostNord.

Frimærkerne udgives i samarbejde med Realdania By & Byg, som er et datterselskab under den filantropiske forening Realdania, og som igennem de seneste 20 år har købt og restaureret i alt seks danske råd-, ting- og arresthuse landet over i sin ambition om at bevare enestående dansk bygningskultur. Alle seks rådhuse indgår i dag i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme over hele landet, som repræsenterer dansk bygningskultur og er med til at fremme en levende bygningsarv.

– Selvom mange af de gamle rådhuse ikke længere tjener deres oprindelige funktion, er bygningerne stadig væsentlige elementer i bybilledet. Rådhusene er en del af den fælles, lokale historie på samme måde som postkasser, postbude og frimærker. Det er en stor anerkendelse, at rådhusene er kommet på frimærke, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

De fire nye frimærker kan købes på postnord.dk samt udvalgte posthuse. Miniarket med de fire frimærker koster 48 kr.