Home Læserdebat Politisk ledelse er en stor del af løsningen
Politisk ledelse er en stor del af løsningen

Politisk ledelse er en stor del af løsningen

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat Det Konservative Folkeparti, KV21

Afsløring efter afsløring. Det er, hvad der har fyldt på den politiske scene i Fredericia gennem længere tid. Det har været fuldt ud berettiget, at de meget alvorlige sager har fyldt meget, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål, som skal forfølges. 

Sideløbende med den kritiske del af debatten skal vi også have fokus på at kigge positivt fremad. For at vi skal lykkes bedre fremadrettet er det lige så vigtigt, at vi koncentrerer os om løsningerne. Det skylder vi både borgere og de medarbejdere i forvaltningen, som kun ønsker at gøre deres arbejde bedst muligt. Men hvori består problemerne, og hvad kan de konkrete løsninger være? Ideer kan der være mange af, og vi må jo konstatere, at der skal ske noget, hvis vi skal gøre det lokale demokrati lidt mere lækkert. 

Fællesnævnerne for de mange afsløringer er politisk ledelse. En anke kunne være, at der gennem alt, alt for lang tid har været stort fravær af politisk ledelse. Her tænker jeg både på den samlede politiske ledelse og den enkelte politikers tilstedeværelse. 

Politisk ledelse handler på den ene side om at leve op til forpligtelsen overfor borgerne og demokratiet, og på den anden side være politisk leder for embedsmændene og alle medarbejderne i forvaltningens yderste led. Især den sidste kan fremhæves i nogle af de sager, der har set dagens lys.

Som politisk leder for medarbejderne handler det om, at medarbejderne har en oplevelse af politisk opbakning og at blive inddraget i de politiske beslutningsprocesser på de rigtige tidspunkter og i det rigtige omfang. Man medvirker kort sagt til at skabe rammerne og kulturen. Hvor politikere er politikere og embedsmænd er embedsmænd.

Skal vi forny noget, så skal vi fra nu af sætte politisk ledelse langt højere på dagsordenen. Behovet er der som aldrig før. Det kræver handling, vision, mod, kommunikation, dialog, en smule fornemmelse for etik, og ikke mindst at være sin rolle bevidst og stille spørgsmål. Vi skal stille spørgsmål for at blive klogere og kvalificere løsningerne, men i høj grad også fordi vi bare er forpligtede til det. I alle sammenhænge. Dét er politisk lederskab. 

Til min store glæde har jeg bemærket en voksende interesse i debatten for at skabe åbenhed, ansvarlighed og kommunikere. Så er jeg sikker på, at der er skabt det bedste afsæt for et 2021, hvor den politiske ledelse også naturligt vil fylde meget mere på dagsordenen. Så kommer løsningerne helt ad sig selv og baner vejen for, at den politiske debat kan fylde igen. Jeg er ikke i tvivl om, at politisk ledelse er et fundamentalt bidrag til løsningerne.

Mit mål er at gøre politisk ledelse til genstand for offentlig debat og dialog med borgerne, så vi allerede nu er på vej til at gøre tingene bedre. 

.

..