FREDERICIA

Plejehjemmet Stævnhøj er under forvandling

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Medarbejdere skoles i den anerkendte tilgang – Eden Alternative – en filosofi og tilgang til omsorg for ældre

På plejehjemmet Stævnhøj i Taulov arbejder medarbejderne målrettet med en ny tilgang – og tilbagemeldingerne er meget positive.

Plejehjemmet Stævnhøj har været på et stort samtaleemne i en periode, da tilsynsrapporterne havde markante anmærkninger. Stævnhøj har fået skiftet ud på ledergangen og medarbejderne er i gang med at dygtiggøre sig i Eden Alternative – der er en arbejdsmetode der er inddragende medarbejderne imellem – og medarbejderne – beboerne imellem.

Metoden er udviklet i USA

Eden Alternative er en filosofi og tilgang til omsorg for ældre og handicappede, som blev udviklet i USA i 1991 af Dr. William Thomas. Formålet med Eden Alternative er at forbedre livskvaliteten for ældre og handicappede ved at fokusere på deres individuelle behov og ønsker.

Metoden tager udgangspunkt i et paradigmeskifte i omsorgen for ældre og handicappede, hvor man går fra en medicinsk model, der fokuserer på sygdom og behandling, til en relationel model, der fokuserer på menneskelige relationer og livskvalitet. Denne tilgang involverer bl.a. en mere personcentreret tilgang, hvor man tager hensyn til den enkeltes præferencer og behov, og hvor man arbejder på at skabe en meningsfuld og stimulerende tilværelse for den enkelte.

Eden Alternative er også kendetegnet ved en række konkrete principper og praksisser, som fokuserer på at skabe en mere hjemligt og interaktiv miljø for de ældre og handicappede. Dette inkluderer bl.a. at skabe en åben kommunikationskultur, hvor alle kan udtrykke deres ønsker og behov, at give beboerne mulighed for at tage ansvar for deres egen tilværelse, og at tilskynde til et aktivt og socialt miljø med bl.a. husdyr, havearbejde og kunst.

Eden Alternative har spredt sig til mange lande og har haft en betydelig indflydelse på den måde, man tænker på omsorg for ældre og handicappede.

Signe Lunn Walls under et besøg i studiet. Foto: DanmarkC TV

DanmarkC TV har haft Chef for Senior og Sundhed – Signe Lunn Walls i studiet, til en snak om Stævnhøj, og hvad fremtidsdrømmene for de Fredericianske plejehjem er.

Du finder sendetidspunktet i TV-Guiden.

Arbejdsmetoden 'Eden Alternative' implementeres på Plejecenter Stævnhøj. Foto: DanmarkC TV