FREDERICIA

Placeringen af det nye hellested er fundet

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres seneste møde, at det nye hellested skal placeres ved p-pladsen i Norgesgade Nord

”Skuret”, som er et samlingssted for Fredericias udsatte borgere i Fynsgade, skal erstattes af et nyt og bedre. Byrådet besluttede at sætte 0,5 mio. kr. til det nye hellested i det udvidede anlægsbudget. Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres seneste møde, at det nye hellested skal placeres ved p-pladsen i Norgesgade Nord. Denne beslutning sendes nu videre til byrådet, som træffer den endelige afgørelse. 

”Der har været rigtig mange placeringer i spil, men vi har besluttet os til, at Norgesgade er det bedste sted for et nyt hellested. Vi indleder nu en dialog med virksomheder og naboer omkring den nye placering for at sikre en god opstart”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Det er et handlingsnetværk under Strategi for Udsathed, der har arbejdet på at finde en løsning for et nyt hellested, og netværket har i den forbindelse indsamlet viden om brugernes ønsker tilhellestedets placering i forhold til, at hellestedet skal placeres inden for voldene med kort afstand til indkøb og misbrugscentret. 

”Derudover har det været vigtigt for os, at det nye hellested så vidt det er muligt ikke er til gene for andre og er placeret med respekt for brugerne og området. Vi vil gøre meget for at sikre at det nye hellested fremstår pænt, og at der er god ro og orden i området til glæde for alle både brugere og naboer”, siger John Nyborg, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I handlingsnetværket deltager brugerne af skuret, Kirkens Korshær, de opsøgende gadeplansmedarbejdere fra Din Indgang, Fredericia Politi, Socialpsykiatrien, Social- oggadesygeplejersken, Café Mair’s, Kanalbyen og Fredericia Kommune.

Der har været i alt 14 placeringer i spil i slutfasen til det nye hellested. En tværgående gruppe fra Sundhed og Velfærdsinnovation og Teknik og Miljø har været på rundtur i Fredericia midtby for at undersøge de mulige placeringer ud fra de kriterier som handlingsnetværket kom frem til. De 11 af stederne blev fravalgt, så Social- og Beskæftigelsesudvalget skulle på mødet kun forholde sig til tre steder: Pladsen ved den gamlecementfabrik, Brandstationen på Prangervej og Genbrugsstationenpå Prangervej. 

”Hellestedet skal være et pusterum for vores udsatte borgere, og placeringen i Norgesgade er bedste bud på en fremtidig placering. Fredericia er byen for alle og vi vil gerne at skurets brugere også behandles respektfuldt”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget. 


Nu skal forslaget endeligt godkendes af byrådet, og så er det målet at kunne invitere brugerne til åbning af det nye Hellested i løbet af efteråret sammen med handlingsnetværket og de mange, som har bidraget til at få det til at lykkes.