FREDERICIA

Per Breckling genvalgt til Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det er en erfaren organisationsmand der forsætter i hovedbestyrelsen: 32 år som lærer, og næsten 15 år som formand for Fredericia Lærerforening

I hovedstyrelsen har Per Breckling arbejdet med arbejdsmiljø- og organisation. Det er netop de tekniske detaljer i overenskomstspørgsmål og forhandlinger om medlemmernes lønvilkår der har Per Brecklings interesse. Selv har han udtalt, at “han betragter fælles løn- og arbejdstidsaftaler som en del af Danmarks Lærerforenings dna.”, fremgår det af Folkeskolen.dk

Den 8. september i år fyldte Per Breckling 60 år. I den forbindelse blev han beskrevet sådan: “En man lægger mærke til, når han træder ind i et rum. Det skyldes til dels hans højde, men også at han gerne taler mangt og meget om det, som optager ham. Kollegaer kalder ham også for en behagelig samtalepartner, et ordentligt menneske og en kærlig drillepind.

Valget til hovedbestyrelsen
Alle kandidater skulle skriftlig fortælle om det faglige arbejde de gerne ville vælges på. Og det, sammen med det kendskab medlemmerne gennem de sidste fire år har fået til Per Breckling, sikrede genvalget.

DLF er en af Danmarks stærkeste fagforeninger. Det er vi, fordi vi har et stærkt professionssammenhold, fordi vi er en troværdig samarbejdspartner, fordi vi har en høj organisationsprocent, og fordi vi altid argumenterer med baggrund i medlemmernes erfaringsgrundlag og den nyeste forskning. Vi har til stadighed fokus på vores medlemmers arbejdsforhold og arbejder via alle kanaler for at forbedre dem både centralt og lokalt. Dette skal vedligeholdes, forbedres og udvikles i den kommende hovedstyrelsesperiode. Derfor stiller jeg op igen for fortsat at kunne bidrage til dette med en viden og et blik fra og til kredsene i Esbjerg, Varde og Fredericia.

DLF har i denne hovedstyrelsesperiode forhandlet en arbejdstidsaftale A20/21 på plads, og realiseringen af denne har fyldt meget i DLF’s arbejde centralt og lokalt. Vi skal fortsætte og intensivere dette arbejde i den kommende tid, og bliver resultaterne ikke tilfredsstillende for vores medlemmer, så må vi genforhandle arbejdstidsaftalen. Helt enkelt.

Sammen om skolen har vist og viser til stadighed, at vi kan opnå mange resultater med en samarbejdende tilgang. Der vil komme flere løsninger på nogle af de organisatoriske og pædagogiske problematikker, der fylder på skolerne for elever, forældre og lærere. Det er dog ikke nok, vi skal fremover intensivere vores indsats for at få både Christiansborg og kommunerne til at forstå og til at investere i en folkeskole, der ganske enkelt er underfinansieret. Dette er folkeskolens største problem!

Jeg er klar til at fortsætte arbejdet med at forbedre medlemmernes forhold (i DLF, Lærernes Pension og Lærernes A-kasse) i en ny hovedstyrelsesperiode, hvis medlemmerne genvælger mig.