MEDDELSER

Patienter med tarmkræft har gavn af kemoterapi før operation

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

En gruppe danske kræftlæger, med Vejle Sygehus i spidsen, har vist, at kemoterapi inden operation er gavnlig for patienter med fremskreden tyktarmskræft. Resultaterne blev præsenteret på verdens største kræft-kongres i USA, ASCO, i sidste uge.

Den normale behandling for patienter med fremskreden tyktarmskræft er, at de bliver opereret og derefter får otte kemoterapibehandlinger. Men et nyt dansk studie igangsat af Vejle Sygehus viser, at det gavner patienterne at vende behandlingen ”på hovedet”.

– Det mest epokegørende fund i vores studie er, at det kan lade sig gøre at vende behandlingen rundt og begynde med at give kemoterapi. For halvdelen af patienterne betyder det, at de undgår mange måneders kemoterapi, siger Lars Henrik Jensen, overlæge og ph.d. på Onkologisk Afdeling.

Sammen med professor på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og førsteforfatter på studiet, Anders Jakobsen, præsenterede han resultaterne på verdens mest prestigefyldte kongres for onkologer, ASCO i USA i sidste uge.

Kræft er farligst, når det spreder sig

Der har været 71 patienter med i studiet, som alle har haft en kræftsvulst i tyktarmen. Onkologerne fandt ud af, at ved at give patienterne kemobehandling før en operation, havde halvdelen af dem ikke brug for yderligere efterfølgende kemobehandling. Normalt er det otte behandlinger i alt.

– Man skal egentlig tænke på, at det farligste ved en kræftsygdom er, hvis den spreder sig. Derfor giver det rigtig god mening at give kemoterapi så tidligt i forløbet som muligt. Hvis vi giver kemoterapi først, dækker vi hele kroppen. Når vi opererer først, går der typisk tre-fire uger, før patienten får kemoterapi, siger Lars Henrik Jensen.

Han betegner det som et paradigmeskift og en anden måde at opfatte kræft på, som er ved at vinde frem. Lignende studier af blandt andet mavekræft, har vist samme lovende resultater.

Det vigtige samarbejde

Det lovende studie er initieret og styret af Vejle Sygehus. Men det er helt essentielt for et sygehus af Vejles størrelse, at der i et større studie som det her er samarbejde med andre afdelinger både i Danmark og udlandet.

– For Vejle Sygehus er det her studie med til at sætte os på landkortet, og vise, at vi har idéerne, det organisatoriske setup og en ambitiøs forskningsprofil, til at sætte gang i både mindre og større forskningsprojekter. Men i et forskningsprojekt af denne størrelse, kan det kun lade sig gøre på grund af velvilje og engagement fra andre afdelinger både i Danmark og udlandet, understreger Lars Henrik Jensen.

Næste fase er lodtrækningsforsøg

Næste fase i forsøget er, at der nu bliver igangsat et lodtrækningsforsøg med 250 patienter fra Norden.
– Vi har vist nogle gode resultater. Især dét, at halvdelen af patienterne kan spares for langt det meste kemoterapi. Så skal vi selvfølgelig se på, om det på lang sigt viser sig, at de lever længere. Når de resultater kommer, kan der være basis for at ændre standardbehandlingen. Der er også et engelsk studie på vej, så vi får også andre internationale resultater, som sammen med vores måske kan ændre grundlæggende ved den behandling, som vi hidtil har brugt til tarmkræftpatienter, siger Lars Henrik Jensen

af  Tine Glindvad Polat, Sygehus Lillebælt kommunikation

(Kilde: sygehuslillebaelt.dk)