FREDERICIA

PARTIERNES REAKTION PÅ BUDGETFORLIET

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Partiernes reaktion på budgetforliget

Socialdemokraterne

”Socialdemokraterne er glade for, at det er lykkes at tilføre flere til Børn og Unge området, ikke mindst pædagogernes forberedelsestid har fået tilbageført tre millioner kroner.”

”Vi er også stolte over at være med til at indfri det gamle byråds løfte om cykelstier til lokalområdernes skolebørn og andre cyklister.”

”Den videre udvikling af tankegangen fra Længst muligt i eget liv, er der også afsat midler til – forskningen i ny velfærdsteknologi er central for at kunne levere velfærd til fremtidens ældre”, Ole Steen Hansen, 2. Viceborgmester fra Socialdemokraterne.

 

Venstre

”Venstre er godt tilfredse med det budget, som vi er blevet enige om. Vi er rigtige glade for, at Venstre i budgetforliget har kunnet sikre, at vi nu omsider kan bygge cykelstien til Bredstrup. Derudover er vi glade for, at vi kan sikre bedre fysiske rammer til specialbørn, som skal inkluderes, ved at afsætte 2 mio. kr. til at indrette eksisterende lokaler bedre ude på skolerne.”

”Vi har lyttet til høringssvarerne fra skoleområdet og finder det vigtigt at bakke op om implementeringen af skolereformen og har derfor reduceret i besparelser, som ellers ville ramme området. I den sammenhæng er det væsentligt at understrege, at det i forhandlingerne til 1. behandlingsbudgettet var lykkedes os at halvere rammebesparelsen på skoleområdet til på 500 kr. pr elev”, siger Pernelle Jensen fra Venstre.

 

Dansk Folkeparti

”Vi har lyttet til pædagogernes bekymringer over besparelsen på 3 mio. ved ny overenskomst for pædagogerne og derfor er jeg glad for at havde fået denne besparelse annulleret i budgettet. Ligesom jeg er glad for at der nu bliver afsat 2 mio. kr. til at lave afskærmninger og miljøer for børn der har svært ved at være i store lokaler med mange elever.”

”Der er afsat en pulje til branding af Fredericia, hvor jeg ser mulighed for at vi kan sætte infoskærme op der fortæller Fredericias borgere om hvad der foregår i vores fantastiske by og på vores rådhus, samt andre gode tiltag der kan fortælle den gode historie om os og Fredericia,” siger Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti.
Konservative

”Det konservative Folkeparti er særdeles tilfreds med at det er lykkedes at lave et budgetforslag med alle partier. Det betyder ikke at alle ønsker med, men basis for et godt samarbejde er skabt.”

”Det er godt at det på børn og unge området er lykkedes at “tilbagekøbe” besparelser, samtidig med at der er afsat penge til udvikling af Fredericia – forudsætning for at kunne tiltrække ressourcestærke borgere.”

”Detailhandlen får en hjælpende hånd parret med muligheden for øget kulturel aktivitet i byen. Skattenedsættelser for erhvervslivet blev det ikke til i år, men der er fokus på området,” siger Jean Brahe, fra De konservative.

 

SF

“På børne- og ungeområdet har vi fået mildnet massive nedskæringer på skole- og pædagogområdet, og det er vi meget glade for,” siger Jane Findahl.

SF har også fået et længe næret ønske om cykelstier til Bredstrup/Pjedsted, Egeskov og Bøgeskov opfyldt med dette budgetforlig – det er SF yderst tilfredse med.

“På det grønne område har SF fået byrådets opbakning til, at Fredericia skal være CO2 neutralt senest i 2030. Det er en vigtig dagsorden for os,” siger Jane Findahl og fortsætter: “Den globale opvarmning og klimaændringerne kræver handling, og vi må gøre vores indsats.” Til at sætte skub i denne udvikling har byrådet afsat i alt 1,25 mio i 2015.

SF har også fået byrådets tilslutning til, at den tidligere pesticidhandleplan igen er gældende, og at der kun i særlige tilfælde kan gives dispensation til sprøjtning. Økologien får ligeledes en renæssance, idet byrådet er enigt om, at den tidligere handleplan “genoplives” og udbygges med årlige afrapporteringer i forbindelse med det grønne regnskab. “Alt i alt er dette budget en stor sejr for klima og miljø og det er vi meget tilfredse med i SF,” siger Jane Findahl.

 

Enhedslisten

”Enhedslisten er glade for, at vi har fået mere lighed ind i budgettet og at fokus især er på børn og unge. I den forbindelse vi vil gerne fremhæve et par eksempler.”

”Fritidspasordningen, som ellers ville være ophørt fra august 2015, får lov til at fortsætte, så udsatte børn og unge får mulighed for at gå til fritidsaktiviteter. Besparelsen på de 3 mio. kr. på pædagoger på skole og SFO-området, bliver fjernet. ”

”Skoleområdet får 2 mio. kr. til at forbedre undervisningsmiljøet for særligt udfordrede/integrerede børn.
Børne-ungeområdet får 2 mio. kr. til fremtidige investeringer.”

”Og så er vi i Enhedslisten selvfølgelig begejstrede for de to nye cykelstier!”, siger Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten.