Kort Nyt

Påmindelse fra Vejdirektoratet til trafikanter, der dagligt kører mellem Horsens og Skanderborg

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fra i morgen, tirsdag, skifter Vejdirektoratet asfalten på E45 Østjyske Motorvej mellem <55> Horsens Nord og <54> Ejer Bavnehøj. Hastigheden bliver sat ned, og køresporene bliver smallere. Trafikanterne må derfor forvente længere rejsetid.

Vejdirektoratet har i de sidste par uger arbejdet i midterrabatten og nødsporet langs E45 Østjyske Motorvej mellem <55> Horsens Nord og <54> Ejer Bavnehøj. Her har de i løbet af aften- og nattetimerne udført forberedende arbejde, inden strækningen skal have en ny omgang asfalt.

Efter påske rykker arbejdet så helt ud på køresporene, hvor den gamle asfalt skal skrælles af og skiftes ud med en jævn udgave. Udskiftning af asfalten skal gøre det både mere sikkert og behageligt at køre på strækningen.

Sådan mærker trafikanterne arbejdet

Vejarbejdet starter op i dagtimerne fra tirsdag den 11. april og gennemføres frem til sommerferien.

Der vil fortsat være to åbne spor i hver retning, men Vejdirektoratet snævrer dem ind og ændrer på vognbanernes forløb undervejs. Hastighedsgrænsen bliver sat ned til 80 km/t, mens asfaltarbejderne knokler løs. Trafikanterne må derfor forvente lidt længere rejsetid i perioder.

Vejdirektoratet opfordrer trafikanterne til at vise hensyn, sænke farten og holde fokus, når de kører ved vejarbejdet. Der er mere at holde øje med, når vejen ikke er, som den plejer – og det gælder også, selvom vejarbejderne er gået hjem.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om konkrete vejarbejder og restriktioner for trafikken kan altid ses på Vejdirektoratets trafikkort sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.