Kort Nyt

Online behandling for angst og depression udvides i Syddanmark

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Flere syddanskere med let til moderat angst eller depression skal have mulighed for at få gratis online behandling. 

Internetpsykiatrien får penge til at behandle næsten dobbelt så mange syddanskere, som de gør i dag. Det vil forventeligt nedbringe ventetiden hos de privatpraktiserende psykologer og dermed gavne alle, der har brug for psykologhjælp, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Efterspørgslen efter psykologhjælp til behandling af angst og depression er steget de seneste år, og det samme er ventetiderne hos de privatpraktiserende psykologer.

Samtidig har det syddanske tilbud ”Internetpsykiatrien”, der siden 2021 har været landsdækkende, vist sig at være en stor succes. Tilbuddet er rettet mod borgere med let til moderat angst eller depression, som har overskud til at arbejde selvstændigt med deres behandling. I 2022 gennemførte 79 procent af patienterne i Internetpsykiatrien deres behandlingsforløb, og størstedelen fik det signifikant bedre.

Derfor bakker to politiske udvalg nu op om, at endnu flere syddanskere skal have mulighed for at få behandling online. Konkret anbefaler udvalgene, at der afsættes 1,5 mio. kr., så yderligere 400 syddanskere kan komme til forsamtale hos Internetpsykiatrien årligt. Heraf forventes cirka hver tredje ansøger at være inden for målgruppen og få adgang til den digitale terapi.

I 2023 er der afsat penge til forsamtale med cirka 550 syddanskere. Det tal vil dermed stige til knap 1.000 i 2024.  

Forslaget skal endeligt behandles på regionsrådsmødet 25. september 2023.  

Et godt tilbud til borgere med lette eller moderate symptomer

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Mette Bossen Linnet (V). Foto: Region Syddanmark

Et af de to udvalg, der gerne ser, at flere syddanskere får mulighed for online behandling, er Psykiatri- og Socialudvalget, hvor Mette Bossen Linnet (V) er formand. Hun siger:

– Det kan være enormt frustrerende at måtte vente længe på psykologhjælp, når man har det rigtig skidt. Det kan i nogle tilfælde betyde, at man får det endnu værre, og det er langt fra optimalt. Derfor er det fantastisk, at Internetpsykiatrien har vist sig som så godt et tilbud. Patienterne kan få behandling langt hurtigere, end hvis de skulle vente på at komme til en privatpraktiserende psykolog, som ventetiderne er nu, og samtidig kan det ske hjemme i deres egen stue. Den mulighed vil vi gerne stille til rådighed for endnu flere patienter fremover.

Håb om fald i ventetider hos privatpraktiserende psykologer

Ventetiden på psykologhjælp i Region Syddanmark er i øjeblikket i gennemsnit cirka 30 uger for behandling af angst og depression hos de 18-24-årige, som får gratis behandling, mens ventetiden er lavere for andre diagnoser og aldersgrupper, nemlig cirka 19 uger.

Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren (V). Foto: Region Syddanmark

Den ventetid håber formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), vil falde, når flere får tilbudt behandling i Internetpsykiatrien:

– Når flere patienter med lette symptomer får tilbudt online terapi, er vores klare forventning, at det vil have en positiv effekt for de patienter, der venter på behandling for mere komplekse psykiske problemstillinger. De vil hurtigere kunne få en psykologtid hos de privatpraktiserende psykologer, som vil bruge mindre tid på patienter med lette symptomer. På den måde kommer det alle typer patienter til gavn.  

Hvis det står til de to udvalg, vil der allerede i 2023 blive overført en halv million kr. ekstra til online forløb.

Fakta om Internetpsykiatrien

I 2021 blev det besluttet, at Internetpsykiatrien, som hører under Center for Digital Psykiatri, der er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark, skulle være et gratis landsdækkende tilbud om online terapi for angst og depression. Internetpsykiatrien har forsamtaler med cirka 2.000 danskere årligt – heraf har cirka 550 indtil nu været fra Region Syddanmark.

Alle kan ansøge om behandling på internetpsykiatrien.dk, og for de ansøgere, som er i målgruppen for behandlingen, er forløbet:

  • en udredende videosamtale med en psykolog
  • et forløb i det online behandlingsprogram med løbende skriftlig støtte og feedback fra den tilknyttede psykolog. Behandlingen varer typisk 10-12 uger
  • en opfølgende samtale med psykologen.

Læs mere tilbuddet og ansøg om behandling på Internetpsykiatriens hjemmeside 

For nogle kan online terapi være en fuldgyldig erstatning for et behandlingsforløb hos en praktiserende psykolog, men ikke for alle. Behandlingen udelukker ikke, at borgeren senere kan få en henvisning fra sin egen læge til behandling hos en privatpraktiserende psykolog.

De 1,5 mio. kr. ekstra til internetbehandling svarende til cirka 400 ekstra syddanske forløb overføres fra ubrugte midler på psykologområdet under sygesikringen.

I 2022 havde cirka 10.700 patienter med angst og depression et behandlingsforløb hos en syddansk privatpraktiserende psykolog – heraf var de 2.400 patienter 18-24 år.