Læserdebat

Ondt og dumt

Læserdebat af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige – Folketingskandidat og Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og næstformand i Miljøudvalget.

Guldbryllups ægteparret Lennie og Erik Østerballe har gennem en menneskealder gjort alt det rigtige. De har dygtigt og loyalt bidraget til den danske velfærd med en livslang skattebetaling og en selvopofrende indsats i deres lægeklinik i Taulov. Takken for deres indsats er, at de er blevet nedgjort og ydmyget af Udlændinge- og Integrationsministeriet, der nok en gang har sat regel over menneske. Lennie har netop fået afvist ansøgning om dansk statsborgerskab. Lennie er mere end en rollemodel i enhver henseende. Lennie opfylder alle krav til dansk statsborgerskab. Lennie har til og med danske aner (dansk morfar og en dansk/amerikansk mor). Som det gode menneske hun er, har hun over tid besøgt sin familie i Amerika. Hendes ansvar overfor sønnen der er bosiddende i Amerika og hendes familie ”over there” har betydet rejser til hjemlandet. Den kærlighed har DJØFFER i Udlændinge- og Integrationsministeriet dømt til at diskvalificere Lennie til at blive dansk statsborger.

Det er ondt og dumt i en grad, der nok en gang understreger ministeriets inkompetence.

Velfærds immigranter fra Mellemøsten og Afrika kan snyde sig ind i Danmark og på rekordtid opnå det, der for Lennie Østerballe syntes uopnåeligt.

I nye Borgerlige syntes vi, at man skal gøre sig fortjent til dansk statsborgerskab. Man skal kunne forsørge sig selv efter to år i Kongeriget og tilslutte sig det danske. Men det modsatte er udtalt. Såkaldte flygtninge fra f.eks Afghanistan og Mellemøsten med ophold i Danmark kan dårligt nok ramme dansk jord og få varigt ophold, før turen går tilbage til rædselsregimerne – som turist. En sag der blev aktuel med evakueringen fra Kabul i december 21, hvor ”flygtninge” for anden gang forlod deres hjemland. Hr. Marcus Knuth (K) og Britt Bager (K) har i en nylig kronik belyst paradokset, hvor ”socialdemokratiet stemte for tildeling af dansk pas til en række udlændinge på trods af, at de havde gentagne domme for alt fra narko og tyveri” Statsborgerskabsreglerne er skruet sammen på en måde, så man kan være vaneforbryder med bagagen fuld af bøder for f.eks narko og hæleri og alligevel leve op til kravene om dansk statsborgerskab.   

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv