FREDERICIA

Offentligt møde: Ingen kritik af Ungdommens Hus!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Et offentligt møde i Ungdommens Hus om en “hændelse” sidste tirsdag blev afholdt i dag kl. 17. Det var en saglig, dokumenteret orientering og ingen kritiske røster var mødt op!

Ungdommens Hus og Fredericia Kommune havde indkaldt til offentligt møde i dag kl. 17, om “en hændelse” sidste tirsdag aften omkring og i Ungdommens Hus. En begivenhed der i medier og på de sociale medier har været meget omtalt.

Til mødet var der skønsmæssigt mødt små ti forældre frem, tilsvarende brugere af Ungdommens Hus, medarbejdere i “ungeområdet” og samtlige lokale medier.

Velkomst

Som formand for Unge- og Uddannelsesudvalget bød Pernelle Jensen (V) velkommen, og fortalte at både udvalget og hun er optaget af, at Ungdommens Hus er et trygt og godt sted at komme og være i.

Pernelle Jensen kunne straks slå fast, at hændelsen sidste tirsdag bestemt ikke er banderelateret, og var en enkeltstående hændelse. Og at det hele var flot håndteret af personalet.

Udvalget er igang med at udvikle Ungdommens Hus til en større målgruppe for alle unge i Fredericia, og at det bliver et centrum for alle kommunens unge mellem 15 og 25 år.” oplyste Pernelle Jensen ved indledningen af mødet.

Fakta – skidt og kanel blev skilt ad

Chefen for Fredericia Kommunes Unge- og Uddannelsesområde, Rasmus Balder, havde til opgave at fortælle faktuelt om forløbet af hændelsen, hvad der efterfølgende er foretaget, hvad ansatte i Ungdommens Hus og kommunen har lært.

Det er helt rigtigt,” fortalte Rasmus Balder, “at der den pågældende aften ankom en gruppe unge med en ikke-ønskelig adfærd.”. Rygtet ville umiddelbart vide, fakta kommer senere, at det var 15 unge i 3 biler. At de var maskeret!

Personalet lukkede huset, og ringede helt korrekt 1-1-2, hvorefter politiet hurtigt var ved Ungdommens Hus. Da var de uønskede personer ikke længere i området. Personalet tog sig af de unge, og ringede til forældre til de unge der ikke er fyldt 18 år. Efterfølgende foretog personalet en intern debriefing.

Da ingen rent faktisk vidste hvad hændelsen drejede sig om, besluttedes det at lukke Ungdommens Hus i en uge. Det skulle undersøge, om det var noget banderelateret, uenighed af den ene eller anden slags, eller måske noget helt tredje.

Allerede dagen efter var en del fakta på plads:

  • Det var to drenge der gennem længere tid har haft uoverensstemmelser.
  • Den ene dreng havde inddraget nogle venner i konflikten.
  • Politiet kunne oplyse, at det under ingen omstændigheder havde noget med bander at gøre.

Rasmus Balder understregede, at det var og er en alvorlig hændelse, som på ingen måder er acceptabel. Men at det overhovedet ikke har noget som helst med Ungdommens Hus at gøre!

I dagene derefter blev der “snakket” meget, skrevet meget, og det medførte rygtedannelse. Desværre også om brugerne af Ungdommens Hus. Om brugerne slog Rasmus Balder fast, “at det er velfungerende unge der kommer fra hele Fredericia Kommune.“.

De to drenges konflikt, som kom til udtryk denne aften, kunne være sket hvor som helst. Den har ikke noget med Ungdommens Hus eller de unges miljø at gøre, slog Rasmus Balder helt fast flere gange.

Hvad var det så for nogle unge med den uacceptable adfærd der dukkede op tirsdag aften i sidste uge?

  • Det var 7 unge.
  • De ankom i 1 bil.
  • 1 ung trak sin trøje op over munden.

Dette er dokumenterbart på video, fanget af kameraer ved Ungdommens Hus.

Ungdommens Hus’ pædagoger og samarbejdspartnere håndterede situation “lige efter bogen”, fortalte Rasmus Balder.

For at give den bedst mulige information, blev der lavet et opslag på Facebook. Hensigten var god, men gav måske grobund for rygter og sladder. “Det har vi lært af,” kunne Rasmus Balder fortælle.

Hvad har leder og medarbejdere lavet siden huset blev lukket?

Ungdommens Hus har en beredskabsplan, men den er sidst brugt for 10 år siden, og den er nu blevet opdateret.

Leder af Ungdommens Hus er Min Guldberg Christensen. Hun kender huset og de unge godt efter årelang ansættelse i Fredericia Kommune inden for unge-området, og senest leder af Ungdommens Hus i det sidste års tid. Min slog fast, at Ungdommens Hus er – og skal være – et dejligt, trygt og sjovt sted at komme, og de unge skal tillidsfuldt omgås voksne.

Men der skal være et sikkerhedsnet, hvis der opstår uvante situationer. Derfor har personalet gennemarbejdet hele hændelsen, og overvejet hvordan der skal handles når det uventede sker.

Beredskabsplanen er justeret så den passer til 2023. Enkelt kan kan det siges, at den er opdelt i forebyggelse, handlinger i forskellige situationer, og hvad der skal ske efter det uventede måske sker.

Alle planer tager udgangspunkt i denne prioritering: De unge – forældre – personale. I planerne er også indarbejdet, at det skal være muligt at tilbyde de unge krisehjælp, hvis der har været tale om en ubehagelig oplevelse. Og endelig: Beredskabsplanerne skal gennemgås jævnligt og evt. justeres.

Sluttelig kunne Min Guldberg Christensen fortælle, at lige fra da Ungdommens Hus åbnede i tirsdags, har der være en god stemning i det store hus. Helt som der plejer!

Spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte

En forældre påpegede at, at det er uheldigt at politikere spreder udokumenterede rygter! Det kommenterede Pernelle Jensen:

De markante udmeldinger fra politikere hjælper ikke på den påtænkte udvikling af Ungdommens Hus. Jeg er lidt ærgerlig over det,“, og forsatte, “vi laver rigtig mange gode ting hernede, og skal bruge flere ressourcer i fremtiden. Det er rigtigt ærgerligt,” sagde Pernelle Jensen om læserbreve og kommentarer på medier og også flere sociale medier.

Man bliver lidt rystet over at læse eller høre om 7 biler, og det så kun er 1 bil,” meddelte en far forsamlingen.

En mor gav udtryk for, at hun var mere bekymret end hendes barn. De unge véd jo også hvordan det hele hænger sammen, mens forældre læser de mange kommentarer på bl.a. de sociale medier.

Kæmpe stor ros til personalet,” lød det fra en mor, hvis barn for kort tid siden var begyndt at komme i Ungdommens Hus. Da hun (barnets mor) ikke vidste noget om Ungdommens Hus, var hun taget en tur derhen og fået en rundvisning og hilst på “det fantastiske personale“.

Afslutning på et fakta-baseret møde

At der er rygter om brugere af Ungdommens Hus kommer ikke helt bag på Rasmus Balder: “Rygter om Ungdommens Hus følger ikke med tiden for os i vores alder og op,” konstanterede han. Det må være en hentydning til starten på Ungdommens Hus, som huset for længst er vokset fra.

Ole Steen Hansen (A) nævnte, at al den negative omtale har “slået huset” et år tilbage. Han opfordrede til, at alle med kendskab til Ungdommens Hus fortalte om alt det gode der sker i huset. Nævnte, at de unge og personalet kan rigtig meget, og de faktisk også gør det super godt.

Pernelle Jensen afsluttede spørge- og kommentarrunden med at slå fast, at Ungdommens Hus skal være hjemsted for kommunens unge i 9.-10. klasse og til og med ungdomsuddannelserne.

Det var lagt i hænderne på næstformand i Unge- og Uddannelsesudvalget, Vibe Dyhrberg Nielsen (A), at afslutte aftenens offentlige møde.

Jeg brugte huset rigtig meget for 20 år siden. Jeg havde en almindelig påklædning og udseende,” fortalte hun med slet skjult hentydning til fordomme om de nuværende brugeres påklædning, og kom med en opfordring: “Jeg vil opfordre jer alle til, at spørge Min eller de andre pædagoger om alt,” understregede Vibe Dyhrberg Nielsen, inden hun kunne afslutte mødet kl. 17.58 med ordene:

Tusind tak fordi I kom.

Kritikken der fuldstændig udeblev

Til det offentligt indkaldte møde var der ingen kritik af brugerne af Ungdommens Hus, personale, politikere eller Fredericia Kommune.

Ungdommens Hus lagde lokaler til offentligt møde om Ungdommens Hus. Foto: DanmarkC TV.