Home Læserdebat Økonomi og udvikling i Fredericia
Økonomi og udvikling i Fredericia

Økonomi og udvikling i Fredericia

0

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Der er gjort en stor indsats for at især håndværkere og entreprenører kunne blive holdt i gang, hvilket er glimrende. Der står endvidere i budgettet for 2020, at 2 ud af 3 ordrer er gået til Fredericiavirksomheder, men beløbsstørrelserne er ikke opgivet til henholdsvis interne virksomheder og eksterne virksomheder. Det kan endvidere undre, at kommunen valgte at støtte virksomheder, der i forvejen havde mulighed for Corona-støtte fra staten.

Ved investeringer er det naturligt at gøre det for at forhindre faldende indtægt og i stedet øge, hvilket ikke er tilfældet for Fredericia kommune. Indtægterne går derimod ned og underskuddet øges. I 2019 var resultatet 307,1 mio. i overskud af den ordinære drift 117,8 mio. i overskud i samlet resultat, hvor man optager lån for 81,3 mio. og afdrager 77,7 mio. på lån. I 2020 var resultatet 300,4 mio. i overskud af den ordinære drift, men ender ud med et underskud på 12,9 mio. efter der er indgået et lån på 357,4 mio. og et låneafdrag på 83,3 mio. samt anvendt 538,1 mio. på anlæg i forhold til 128,8 mio. i 2019. Resultatet i 2020 kan betragtes som acceptabelt på grund af Corona-situationen. Problemet er nu, at der er budgetteret med et mindre overskud på den ordinære drift på rundt regnet 100 mio. pr. år de følgende år. Låneafdragene øges med ca. 17 mio. pr. år. Det giver et samlet underskud på. 46,4 mio., 64 mio. 55,6 mio. og 84,7 mio. de følgende år fra 2021 til 2024.

Regnskab 2019, 2020 + budget 2021-2024 BudgetRegnsk.BudgetBudgetBudgetBudget
ResultatopgørelseR2019B202R2020B2021B2022B2023B2024
Resultat før finansielle poster-114,2-33,1287,0-10,829,88,92,1
Låneoptagelse-81,3-81,3-357,4-43,8-69,1-45,8-12,2
Afdrag på lån77,777,783,3101,0103,392,594,8
Resultat i alt-117,80,012,946,464,055,684,7
(-) overskud, (+, rød) underskud       

Samtidig reduceres likviditeten fra 301 mio. i 2019 til 150 mio. i 2024. Det kunne kaldes implosion.

Regnskab 2019, 2020 + budget 2021-2024 BudgetRegnskabBudgetBudgetBudgetBudget
ResultatopgørelseR2019B202R2020B2021B2022B2023B2024
Likvide aktiver gennemsnit i mio.301,0267,0415,0329,0284,0224,0150,0
Kommunernes Landsforening anbefaler minimum 150 mio. for en kommune af Fredericias størrelse 

Så vidt det kan ses, har man hovedsageligt investeret i ”mursten”, hvilket selvfølgelig øger den samlede værdi af de kommunale anlæg, men det betyder øjensynligt samtidig faldende indtægter og overskud. Ved låneafdragene reduceres mulighederne for at sætte noget nyt i gang. Der kan betales lønninger og holdes kurser i rimelig omfang for 17 mio. årligt.

Det ville netop have været naturligt at investere for at øge omsætning og overskud.

Regnskab 2019, 2020 + budget 2021-2024 BudgetRegnsk.BudgetBudgetBudgetBudget
ResultatopgørelseR2019B202R2020B2021B2022B2023B2024
Anlægsinvestering i mio.128,8183,1538,1187,1261,9199,7181,3

Der savnes investering i de menneskelige ressourcer. Det vi hører er, at der er kommet flere Fredericianere i arbejde, men er det ligeså mange, som det antal arbejdspladser, der er oprettet?

Hvis der er kommet flere ind-pendlere i Fredericia end ud-pendlere, er der flere, der ”slæber” penge ud af Fredericia kommune end der ”slæber” penge ind i kommunen. Herved falder skatteprovenuet med hensyn til personlige skatter. Antallet af arbejdspladser og virksomheder tæller den anden vej i form af afgifter, men kan detopveje de manglende personlige skatter?

I denne planlægning eller dette budget savnes, at man vil løfte mennesker ud af arbejdsløshed og social kummerlighed. Det på trods af, at Fredericia Kommune får ekstra statstilskud og overførselspenge ca. 300 mio. fra bedrestillede kommuner for at afhjælpe disse forhold.

Der savnes planlægning og opbygning af skole og kurser, der kan bringe arbejdsløse op på niveau. Hjælpe familier med trange kår til at kunne håndtere almindelige jobs. Investere i lærere frem for renovering af skoler. Løfte skoler op på et højere niveau. Hjælpe forældre til at kunne sparre børnene igennem kurser mv.

Regeringen vil nu flytte ingeniøruddannelser til Fredericia, hvilket er rigtig godt, men vi skal have børnene og unge med. Hele den befolkningsgruppe, der har høje og mellemhøje indtægter er i undertal.

Det betyder, at der skal flere uddannelser til kommunen, hvilket nu Uddannelsesudvalget forhåbentlig er ved at tage hånd om?

Alle partier taler efterhånden om at øge bosætningen, der i 2019 og 2020 var det vist faldende. Øget bosætning skulle også gerne få indflydelse på aldersfordelingen samt det gennemsnitlige indkomstniveau, der vist hører til de laveste i landet. Men giver detøget bosætning at renovere et par cykelstier eller anvender mio. på at øge antallet af siddepladser ved stadion? Men det giver måske stemmer?

Når jeg sidder og læser Jacob Bjerregaard Jørgensens tekst til budgettet for 2020, så den fyldt med floskler og ønsketænkning.Men afspejles det i budgettet? Det vi så i Jacob Bjerregaard Jørgensens skriverier før han kom til Fredericia var, at han ville gøre en masse for børn og svage mv., men det glemte han, da har var her, så var det kun præstige, mursten og teater-fyrtårn. Ingen vision fra hverken borgmester – gælder også nuværende – eller kommunalbestyrelse.

Hvor er økonomiudvalget i dette? Endvidere sidder der i økonomiudvalget en bankmand, der samtidig er rådgiver foreksterne virksomheder og sidder i bestyrelsen for ADP A/S, hvor er han i dette?

Hvorfor var der ingen i kommunalbestyrelsen, der tog hånd om det?

Går det rigtig godt i Fredericia og har Fredericia kommune en god økonomi?