Kort Nyt

Nyt samarbejde om vagtcentralsystem skal sikre robusthed i en tid, hvor der er flere og flere trusler

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Sabotage, cyberangreb, pandemier og regionale svigt i forsyningsnettet er ikke længere urealistiske trusler. Det er blandt grundene til, at Nordjyllands Beredskab og TrekantBrand har indgået et nye og banebrydende samarbejde mellem vores vagtcentraler.

Det betyder, at de to beredskaber kommer til at dele de samme systemer inden for modtagelse og håndtering af tekniske alarmer på vagtcentralområdet. Med det samme systemværktøj kan de to vagtcentraler gøre hinanden mere robuste ved at yde gensidig hjælp under spidsbelastninger; overtage alarmhåndteringer i forbindelse med eventuelle nedbrud og ikke mindst udveksle informationer, erfaringer og god praksis.

Både medarbejderne og alarmsystemet får dermed en øget robusthed, som i sidste ende vil komme den enkelte borger til gode.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i begyndelsen af december af beredskabsdirektør ved Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen, og TrekantBrands beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen.

Nu er vi allerede så langt i processen, at vi er i fuld gang med systemopsætningen og med at uddanne ”superbrugere” blandt de to beredskabers vagtcentralmedarbejdere, så de kan lære alle deres kolleger op.

I denne uge har der været to dages uddannelse ved TrekantBrands vagtcentral i Fredericia, og i næste uge mødes superbrugerne til to dages uddannelse i Nordjyllands.

Efter planen går Nordjyllands Beredskab og TrekantBrand i drift med det nye system i april.