FREDERICIA

Nymarkshuset ombygges til et lokalt børne- og ungdomshjem

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det besluttede et enigt byråd mandag aften og frigav 5,8 millioner kroner til ombygningen

“Vi kan gøre det billigere og bedre ved at hjemtage børnene,” forklare udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen (A).

Forvaltningen
“Med en gentænkning af Nymarkshuset der i dag primært anvendes til støtteophold, er det muligt at udvide tilbuddet så det også kan rumme akutte, korte eller midlertidige anbringelser. Nymarkshuset vil ligeledes have mulighed for at tilbyde gruppetilbud og samvær.

Et ombygget Nymarkshus vil muliggøre at flere børn- og unge kan forblive i deres nærmiljø til gavn for både børn, unge, forældre og netværket, hvilket også er en af intentionerne i barnets lov. Ligeledes muliggør det en tættere opfølgning på børnenes/de unges udvikling. Økonomisk kan der også opnås besparelser fremadrettet ved et ombygget Nymarkshus.

Fagligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk vil det derfor samlet set være en fordel, at investere i en ombygning af Nymarkshuset.”

Endelig regner forvaltningen med, at hvis Fredericia Kommune ikke selv kan bruge alle pladserne, at de kan tilbyde andre kommuner.