FREDERICIA

Ny sognepræst sætter rødder i Bredstrup-Pjedsted

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Bredstrup-Pjedsted byder velkommen til deres nye sognepræst, Tina Hvolbøl, som officielt træder til den 1. november efter at have plantet sit flyttelæs i Præstegården

For at fejre den nye begyndelse inviterer menighedsrådet alle til en særlig indsættelsesgudstjeneste, som foretages af provst Ulrik Overgaard i Bredstrup kirke, lørdag d. 4. november 2023 kl.14.00. Dette vil blive fulgt af kaffe i Præstegården – en glimrende lejlighed til at blive nærmere bekendt med Tina.

– Jeg glæder mig til… at lære alle at kende.. Og den første lejlighed til det kommer ifm. indsættelsen.. Jeg håber, meget, på at hilse på rigtigt mange af jer, som bor i Bredstrup og Pjedsted sogne, ved den lejlighed, skriver Tina Hvolbøl i en hilsen til sine nye sognebørn i Bredstrup og Pjedsted sogne på sognenes hjemmeside.

Fra gymnasielærer til præst
Tina har tidligere været gymnasielærer ved Herning Gymnasium, og med en baggrund som cand.mag. i dansk og psykologi, tog hun springet og forfulgte sin drøm om at blive præst. Hun har nu fundet sit nye hjem i Bredstrup-Pjedsted efter at have været ansat i et barselsvikariat i Vestjylland.

– Jeg hedder Tina Hvolbøl, og jeg er 52 år gammel. Oprindeligt er jeg uddannet cand. mag. i dansk og psykologi, og indtil foråret 2022 var jeg gymnasielærer og studievejleder ved Herning Gymnasium. Jeg har imidlertid i mange år ønsket mig at blive præst, så da jeg for 3 år siden fik mulighed for at aflægge en §2-eksamen (der kan give en ikke-teolog mulighed for at blive præst) hos biskoppen i Viborg, gik jeg i gang med forberedelserne. I juni 2022 var jeg til eksamen i bispegården, og forrige efterår fulgte jeg den obligatoriske præsteuddannelse på Pastoralseminariet i Aarhus. Siden jeg sidste jul blev færdig med det, har jeg været en meget glad præst – ansat i et barselsvikariat i Sevel, Herrup og Trandum sogne i Vestjylland, alt imens jeg ventede på, at den helt rigtige, faste stilling dukkede op. Den kom med det ledige embede hos jer.

Præsteparret Tina og Keld Hvolbøl foran deres kommende hjem i præsteboligen. Foto: bredstruppjedstedkirker.dk

Selvom alle børnene nu er voksne, vil Tina ikke være alene i Præstegården. Hun flytter sammen med sin mand, Keld, og ser frem til at byde den yngste søn, Lars, hjemme i weekenderne.

Tina og hendes familie glæder sig til at finde deres plads blandt samfundet i Bredstrup-Pjedsted og begge sognes indbyggere kan forvente en varm og imødekommende præst i deres midte.