Home FREDERICIA Ny økonomimodel for skoleområdet i offentlig høring
Ny økonomimodel for skoleområdet i offentlig høring

Ny økonomimodel for skoleområdet i offentlig høring

0

Økonomiudvalget har 22. februar besluttet at sende forvaltningens oplæg til ny balanceret økonomimodel for skoleområdet i høring. Modellen bidrager med nye perspektiver på socioøkonomi, incitamentsstrukturer, inklusionsniveau og serviceniveau på Frederiksodde Skole.

Økonomiudvalget drøftede mandag forvaltningens bud på en ny økonomimodel for skoleområdet og sender den nu i offentlig høring indtil den 26. marts kl. 12. 

Modellen bygger på forudgående dialog med distriktsskolelederne, distriktsinstitutionslederne, handicaprådet, formandskabet for Børne- og Skoleudvalget, formanden for Uddannelsesudvalget, men også de perspektiver på skoleområdet, som skolebestyrelserne gav i forbindelse med Temperaturmålingen i 2019.  Derudover har forvaltningen allerede på det seneste været på en dialogrunde for at få yderligere input og perspektiver til arbejdet med skolernes økonomi.

Forvaltningen har gjort sig umage

”Forvaltningen har gjort sig umage med at imødekomme det politiske mandat til modellen, men også de ønsker til modellen, som de har fået indblik i via de mange dialoger. Modellen imødekommer bl.a. ønsket om mere gennemsigtighed og forudsigelighed i fordelingen af skoleafdelingens budget mellem distriktsskolerne og Frederiksodde Skole og om at kunne prioritere midler efter behov. Når det er sagt, så ser jeg selvfølgelig frem til at modtage høringssvarene og de perspektiver på modellen, de vil rumme”, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

”Vi ønsker alle, at alle børn får det rette skoletilbud – uanset hvor i kommunen, de bor – så de kan blive så dygtige, de kan. Jeg er derfor glad for, at modellen styrker incitamentet til, at skoleområdet tager et større fælles ansvar for alle kommunens elever og lægger op til, at områdets ressourcer fordeles under større hensyntagen til skoledistrikternes forskellige elevgrundlag”, siger næstformand for Børne- og Skoleudvalget Cecilie Roed Schultz.

Høringsmaterialet sendes direkte til distriktsskolelederne, skolebestyrelserne, handicaprådet samt de relevante faglige organisationer og MED-aktører. 

Alle kan læse mere om modellen og bidrage til høringsprocessen på kommunens hjemmeside: https://www.fredericia.dk/nyheder/hoering-af-ny-oekonomimodel-paa-skoleomraadet

.

.https://danmarkc.tv

.http://fredericia.tv