Home Kultur Ny kulturaftale: Mere kultur for børn og unge i Trekantområdet
Ny kulturaftale: Mere kultur for børn og unge i Trekantområdet

Ny kulturaftale: Mere kultur for børn og unge i Trekantområdet

0

Borgerne i Trekantområdet kan se frem til at møde og medskabe endnu mere kultur i de kommende 4 år. Det er blot én af de positive effekter, som den nye, fireårige kulturaftale med Kulturregion Trekantområdet og Kulturministeriet fører med sig.

Formand for Kulturregion Trekantområdet, Jesper Elkjær, glæder sig over det nye fokus i kulturaftalen, der i perioden 2021-2024 afsætter næsten 17 millioner kroner til kulturaktiviteter i Trekantområdet:

– Vi har lavet en kulturaftale, der bygger videre på det gode samarbejde og de gode kulturoplevelser, som vi skabt sammen med de mange, engagerede kulturaktører i Trekantområdet. Med den nye kulturaftale ønsker vi at bringe kulturen ud af vante rammer og helt tæt på borgernes hverdag. Men vi har også et helt særligt fokus på engagere børn og unge i Trekantområdet som aktive medskabere af kultur, siger Jesper Elkjær.

Det særlige fokus på børn og unge gennemsyrer alle kulturaftalens tre indsatsområder:

·        ”Kulturen ud af vante rammer”

·        ”Kulturelt entreprenørskab og medskabelse”

·        ”Udsyn og læring”

Trekantfest

Fælles for indsatsområderne er, at de omfatter en lang række frivillige kulturaktører, kulturinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner i de syv kommuner i Trekantområdet.

– Nu skal vi i gang med at udvikle de kommende års kulturoplevelser sammen med alle de gode kræfter på kulturområdet i Trekantområdet. Det gør vi med en række akademier og laboratorier inden for de tre indsatsområder. Derfor er det endnu for tidligt at melde nogle konkrete kulturprojekter ud på nuværende tidspunkt, siger Jesper Elkjær.

Når den fireårige kulturaftaleperiode løber ud, er ambitionen, at kulturaftalen har indfriet en række succeskriterier.

– Borgerne i Trekantområdet skal opleve en øget tilfredshed med kulturlivet, et øget antal kulturoplevelser i byerne for børn og unge. Vi skal have engageret børn og unge som medskabere af kunst og kultur og endelig skal vi have understøttet udviklingen af nye kulturtilbud, der ellers ikke var blevet til noget. Det glæder jeg mig til at følge arbejdet med, siger Jesper Elkjær.

FAKTA

Hvert år frem til 2024 sætter den nye kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregionen godt 4,2 millioner kroner af til kulturaktiviteter i Trekantområdet. Midlerne kommer både fra statens pulje til kultur i hele landet, de syv kommuner i Trekantområdet samt tidligere amtslige midler.

Citater fra de øvrige medlemmer af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet:

Billund Kommune:

– Billund er Børnenes Hovedstad. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Klara Lyskjær Noer, næstformand for den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og medlem af Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune

Haderslev Kommune:

– Kultur skaber fællesskaber og tilhørsforhold. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Kjeld Thrane, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune

Fredericia Kommune:

– Kultur skaber relationer og sammenhængskraft på tværs af kommunegrænser. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Susanne Bjerregaard Mørck, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Kommune

Vejle Kommune:

– De unge er fremtiden for vores samfund og vores landsdel. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Dan Arnløv Jørgensen, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune

Middelfart Kommune:

– Kultur bygger broer. Både mellem generationer og mellem byer. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Lars Vigsø, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget i Middelfart Kommune

Vejen Kommune:

– Når vi skaber kulturoplevelser sammen, styrker vi også dét, der er vores kultur. Derfor glæder jeg mig over, at vi i det fælles kulturarbejde i Trekantområdet netop styrker kulturen for og med børn og unge. Et styrket kulturmiljø for børn og unge kan på den lange bane være med til at gøre vores kommune og vores landsdel mere attraktiv, når de unge skal vælge, hvor de vil uddanne sig og hvor de vil bo.

Jørgen Thøgersen, medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet og formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid i Vejen Kommune