FREDERICIA

Ny formand for Social- og Sundhedsskolen

Af DanmarkC TV

Søren Larsen tiltræder som formand for Social og Sundhedsskolen

Social- og Sundhedsskolen har fået ny formand, idet Søren Larsen, 1. viceborgmester og formand for byrådets Senior & Socialudvalg, netop er blevet valgt for en kommende fire årig periode.

En af de helt store udfordringer på ældreområdet de kommende år, er at skaffe tilstrækkeligt med ”varme hænder” i ældreplejen, idet der uddannes færre social og sundhedspersonale, ligesom det stigende antal af ældre de kommende år også kommer til at kræve mere plejepersonale.

Selvom vi i Fredericia Kommune endnu ikke oplever de store rekrutteringsproblemer, så ved vi, at vi stille og roligt kigger ind i en rekrutteringsudfordring, udtaler Søren Larsen og fortsætter, så jeg håber, at jeg i kraft af min rolle som formand for byrådets Senior & Socialudvalg kan tilføre relevant viden til ledelsen af Social- og Sundhedsskolen – og modsat.

Ud fra samtaler med plejepersonale og FOA repræsentanter er jeg overbevist om, at vi fremover i langt højere grad skal fokusere på arbejdsglæde i ældreplejen. Jeg tror, vi skal satse mere på selvstyrende teams, hvor medarbejderne kan være med til, at tilrettelægge det daglige arbejde, udtaler Larsen og fortsætter, i Fredericia har vi heldigvis en høj andel af faglærte i ældreplejen, ligesom vi har bedre normeringer end vores nabokommuner, det er også gode forudsætninger for et godt arbejdsmiljø, så vi er allerede godt på vej.

Søren Larsen glæder sig til det fremtidige samarbejde i skolens bestyrelse, hvor der også er repræsentanter fra Kolding, Vejle, Hedensted og Horsens, fra Region Midtjylland og Region Syddanmark, der er repræsentanter fra FOA, ligesom medarbejderne og eleverne er repræsenteret i bestyrelsen.

Fakta:

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en selvejende uddannelsesinstitution under staten, som udbyder erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Skolens vision er at være en professionel og bæredygtig uddannelsesinstitution, der danner og uddanner professionelle velfærdsmedarbejdere til at gøre en forskel – nu og i fremtiden.

Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Kolding og Horsens med ca. 700 årselever og ca. 135 medarbejdere samt en omsætning på ca. 90 mio. DKK. Her uddannes og efteruddannes personale til Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Kolding Kommune, Horsens Kommune og Hedensted Kommune samt til Region Midtjylland og Region Syddanmark.