SKÆRBÆK

Godt nyt: Ny cykelsti er klar til indvielse

Nu står cykelstien på Skærbækvej færdig, og det blev tirsdag fejret med taler, snoreklip og cykeltur

Tirsdag den 9. november indviede borgmester Steen Wrist og formand for beboerforeningen i Skærbæk Jonna Heebøll, den nye cykelsti mellem Skærbæk Ringvej og Kolding Landevej.

Skolebørn og børnehavebørn var også indbudt til fejringen, og blev de første der officielt cyklede og gik på den nyanlagte cykelsti.

Har været mange år på vej – men nu er den her

Cykelstien har længe været et stort ønske i Skærbæk beboerforening, som har været involveret i arbejdet med cykelstien tidligt i processen. Nu er cykelstien klar, og det glæder formand Jonna Hebøll:   

”Vi har kæmpet for den cykelsti i 20 år, så det glæder os. Med den store udbygning i Skærbæk er der et stort behov for en cykelsti så et stort tak til Fredericia Byråd”.

FAKTA

  • Cykelstiforbindelsen til Kolding Landevej er et mangeårigt ønske fra beboerne i Skærbæk, som nu går i opfyldelse.  Cykelstierne binder boligområderne i området sammen, og med den nye tunnel skal cyklisterne i området ikke krydse Skærbækvej for blandt andet at komme i skole.
  • Cykelstiforbindelsen er etableret som en dobbeltrettet sti på østsiden af Skærbækvej. Fra den nye tunnel til rundkørslen er der cykelstier i begge sider af Skærbækvej.
  • Cykelstiforbindelsen sikrer bedre forbindelser til det øvrige cykelstinet, blandt andet til Fredericia og Middelfart.