Kort Nyt

Dansk Metal i ny analyse: Danmark er europamestre i beskæftigelse

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

En ny analyse fra Dansk Metal viser, at Danmark er europamestre, når det kommer til at få folk i job. Derfor skal regeringen passe på ikke at skylle barnet ud med badevandet, når den vil spare tre milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen

Der er ikke et land i Europa, der kan slå Danmark, når det kommer til at få arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet. Ingen andre lande har nemlig så få langtidsledige som Danmark, viser en ny analyse fra Dansk Metal.

Danmarks flotte placering skyldes i høj grad beskæftigelsesindsatsen. Derfor bør regeringen, som vil nedlægge jobcentrene og spare tre milliarder på beskæftigelsesindsatsen, ikke blindt svinge sparekniven over beskæftigelsesindsatsen.

Det siger Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Dansk Metal.

– Det er jo ikke tilfældigt, at vi klarer os så godt, som vi gør. Der kan ikke herske tvivl om, at beskæftigelsesindsatsen spiller en helt central rolle for at få arbejdsløse i job. Selvfølgelig kan der være ting, man kan gøre anderledes, men når regeringen sætter sig et blindt mål om at finde tre milliarder kroner, så risikerer de at skyde sig i foden, siger han.

Anm.: Der ses på andelen af de arbejdsløse i 3. kvartal 2022, som var i arbejde i 4. kvartal 2022. Data er sæsonkorrigeret. Kilde: Dansk Metal på baggrund af Eurostat.

Analysen viser, at blot syv procent af de ledige herhjemme er langtidsledige. Til sammenligning er der cirka fire gange så mange langtidsledige i Tyskland og Sverige.

Netop de langtidsledige er en helt central gruppe at fokusere på. Både for økonomien og for sammenhængskraftens skyld.

– Det giver os et langt mindre polariseret samfund, hvis færre sidder i lang tid uden job. Længerevarende ledighed er selvforstærkende, og med tiden mister de langtidsledige måske helt tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at begrænse langtidsledigheden. Det er også godt for statskassen, som skal bruge færre penge på overførselsindkomst og får flere skatteindtægter fra lønindkomst, siger Erik Bjørsted.

Analysen peger også på, at de lande, der prioriterer beskæftigelsesindsatsen økonomisk højt, er bedst til at få ledige i jobs. I Danmark lykkedes det for over 55 procent af de arbejdsløse i 3. kvartal 2022 at komme i beskæftigelse i det efterfølgende kvartal.