Kort Nyt

Nu kan det ikke blive vildt nok på Erritsø Fællesskole

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Temaet for årets store, nationale Naturvidenskabsfestival er ”Helt vildt”. I den sidste uge i september udforsker tusindvis af skoleelever over hele Danmark den vilde natur. På Erritsø Fællesskole skal eleverne være med til at udvikle en udeskole – med plads til undervisning, ekspeditioner, forsøg og bål. 

Skal man blive klogere på, hvad biodiversitet egentlig er, er der kun én vej frem: Man må ud i naturen med alle sanser. Erritsø Fællesskole, afd. Krogsager vil bruge den årlige Naturvidenskabsfestival til at opbygge en udeskole for eleverne i 0. – 6. klasse. 

Eleverne skal selv være med til at bygge den – opføre et bålsted, plante træer og planter og bygge insekthoteller. Alt sammen skal det danne rammerne for det nye udeområde, der med tiden skal fungere som undervisningslokale og SFO.

”I uge 39 og fremover vil vi bruge udeskolen til at sætte fokus på den skønne natur, der omgiver os. Vi vil vise børnene, at der er masser af liv omkring skolen, de skal lære at værne om naturen og passe på dens mangfoldighed,” siger lærer Annette Pustelnik. 

Fællesskolens projekt om udeskole er planlagt som et varigt tiltag. Et udvalg af lærere, pædagoger og ledelse fra SFO og skolen er nedsat for at inspirere hinanden og samarbejde om at bygge udeområdet og udeundervisningen yderligere op.

Men Naturvidenskabsfestivalen på skolen med start d. 27. september er meget andet end det. Eleverne skal også kigge på krible krable dyr i naturen, lave vild mad sammen med en naturvejleder, dyrke mindfulness i naturen, være med til at høste og 5. årgang skal prøve at klatre med en instruktør. 

”Vi har skabt en tværfaglig kultur omkring naturvidenskaben, hvor vi arbejder kreativt og undersøgende – mange børn synes det er rigtig spændende. De får mulighed for at fordybe sig fagligt i en hel uge, men det også en følelse af samarbejde og fællesskab”, siger Annette Pustelnik. 

Viden og handlekraft

I alt deltager omkring 130.000 børn og unge over hele Danmark i den store, nationale Naturvidenskabsfestival under temaet ”Helt vildt”. I uge 39 arbejder eleverne i tusindvis af forskellige varianter og projekter med både den vilde og den tæmmede natur og undersøger, hvordan vi mennesker påvirker miljøet lokalt og globalt. 

”Alle taler om natur, biodiversitet og bæredygtighed. Men uden viden og handlekraft hos den enkelte helt ned i børnehøjde, dør det hele hurtigt ud igen. Her får eleverne alle sanser i spil, når de arbejder fysisk med naturens elementer. På den måde oplever de, at naturfag kan bruges til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer,” siger projektleder for den nationale Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen. 

I år kommer Naturvidenskabsfestival i høj grad til at bidrage til et grønnere, vildere og mere insektvenligt Danmark. Så godt som alle deltagere i Naturvidenskabsfestival har nemlig lige som Erritsø Fællesskole valgt at følge temaet ”Helt vildt”.Erritsø Fællesskole har fået 15.000 kr. af Poul Due Jensens Fond til at købe materialer til udeskolen for. Årets store fejring af naturvidenskaben og dens muligheder foregår fra d. 27. september til d. 1. oktober og arrangeres af Astra – det nationale naturfagscenter, der bistår skolerne med undervisningsforløb, materialer og inspiration. Festivalen er 100 procent fond-finansieret.