TRAFIKKEN

Nu bliver Hejsekrydset et spændende projekt

Rundkørslen ved Hejse kro bliver ombygget til lyskryds med svingbaner – er spændende projekt udtaler Christian Bro, udvalgsformand

Entreprenørene er i fuld gang med at ombygge Hejsekrydset fra rundkørsel til lysregulering med venstresvingsbaner.

Den stigende trafik i Taulovområdet – ikke mindst på grund af udvidelsen af Taulov DryPort, og de mange virksomheder der slår sig ned i området, kalder på handling. I de senere år er vejstrækningen Skærbæk blevet mere og mere belastet, og i perioder står trafikken helt stille. Nu er der dog lys forude.

Arbejdet skrider frem, og selv om at det er en lang proces, så kan man begynde at se udviklingen og fremdriften i arbejdet.

Lørdag kan du se med, når vi bringer et tv-indslag med udvalgsformand Christian Bro, der fortæller om det store trafikale projekt der er under ombygning.