Læserdebat

Noget af en morgenbitter og om at se fremad

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsråds- og Byrådsmedlem i Fredericia

Det politiske Danmarkskort er mere broget end nogensinde før. En politisk holdning er ikke længere et fast standpunkt men mere som et stykke beklædning, der skiftes efter behov og efter som vinden blæser. 

Mit parti Nye Borgerlige er desværre ingen undtagelse. Partiet befinder sig nok engang i et gevaldigt stormvejr, efter partiformanden for 2. gang forlod formandsposten. Denne gang med en afskedssalut om at ”opløse partiet”. Det var noget af en morgenbitter og vågne op til, da en DR-journalist vækkede mig med spørgsmålet om, hvad jeg mente om formandens Facebook melding. Med søvnen hængende tungt i kroppen fik jeg sagt, at Pernille Vermunds Facebookprofil måske var blevet hacket – men nej – den var god nok.  En opringning til et hovedbestyrelsesmedlem bekræftede, at Pernille allerede var meldt ud af partiet. Ingen anede noget om hendes udspil. Det vækker undren fordi hun på partiets årsmøde 28. oktober 2023 blev genvalgt som formand. Her bedyrede hun overfor partiet, medlemmerne og vores tusindtal af vælgere, at hun blev i politik og ville kæmpe i og for partiets kerneværdier. 

Virkeligheden er, at alle vi der troede på hende, blev snydt. Partiet lukker ikke, bare fordi formanden forlader skuden i nattens mulm og mørke. Vi er en demokratisk enhed, der i følge vedtægterne kun kan nedlægges ved, at to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter det, med 2/3 flertal. 

Det er min bedste vurdering, at det er tvivlsomt om partiet lukker. Der er stærke og loyale kræfter, der ikke lader sig kuppe. Spørgsmålet er, hvor det så fører hen. Partiet kan genrejses, men der eksisterer en risiko for, at vælgerne ikke nok engang vil tage elevatoren op igen. 

Jeg kæmper for politiske værdier, for grundholdninger og for et bedre Danmark. Det gør jeg med en solid bagage af politiske pejlemærker, der ikke påvirkes af partiets op og nedture. 

Danmark er ved at knække over. Der er meget langt fra vores kollektive begejstring og stolthed over Margrethe II og Kong Frederik X og vores nationale bevidsthed og til den kendsgerning at den nuværende regering har svigtet Danmark og danskerne. Vores sundhedsvæsen og de mange medarbejdere lider lige så meget, som antallet af fejlbehandlede patienter og alvorligt syge, der skal vente i uvished. Psykiatrien hænger i laser og års ventetid på udredning og behandling hører til hverdagen. Plejehjem og bosteder leverer igen og igen stof til dårlige nyheder om svigt af de mest udsatte borgere. 

Bededag blev stjålet med en begrundelse om at undgå økonomisk nedtur, samtidigt med, at statskassen bugner som følge af alt for høje skatter og afgifter. Produktions Danmark er kommet i klemme efter mink- og Covid låneskandalen, der bringer antallet af konkurser i byggebranchen og detailhandlen op på en uhørt højde. Landskaberne plastres til med vedvarende energianlæg, og landmændene skal betale CO2 afgift af produktionen og meget mere.

Det er nok at kæmpe for. Min fremtidige politiske ramme vil jeg overveje grundigt.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv