Læserdebat

Nej tak til mad- og energispild

Læserdebat af

Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Som samfund har vi reageret på frås med fødevarer, og der er etableret nye standarder, hvor dels indkøb og forbrug er kommet i fokus. Turen er kommet til et uopdyrket område, hvor frås med energi skal være den nye dagsorden. Med energiprisernes himmelflugt og hensynet til et udfordret klima, er det både dyrt, uklogt og samfundsskadeligt, at proces varme fra store industrivirksomheder helt eller delvist går tabt. Under overskriften ”Overskudsvarme fra virksomheder bremses af bureaukrati” slår Rambøll fast, at det kun er 40% af overskudsvarmen fra virksomheder og industrianlæg der udnyttes. Rambøll påpeger at det uudnyttede potentiale svarer til opvarmning af 100.000 boliger. I Trekantområdet er der masser af overskudsvarme i overskud, men også her sætter bureaukrati og forældede kartellignende aftaler en ”prop” i de rør, der kunne forsyne endnu flere huse med overskudsvarme. Medens raffinaderiet i Fredericia dagligt blæser energi ud i den blå luft svarende til opvarmning af op til 20.000 husstande, sejles der træspåner ind fra hele Skandinavien, Baltikum og Tyskland. Træspåner eller flis, som skoves, gøres til flis, og køres og sejles til Ørstedværket i Skærbæk ved Kolding hvor det futtes af. Det er jo helt galt. Det er galt fordi Rambøll har ret i, at det er manglende vilje, der står i vejen for at tænke sund fornuft. Der skal ryddes op i junglen af kukkuk aftaler der tilgodeser de få og koster forbrugerne og klimaet dyrt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv