Home Læserdebat Nationalpark Lillebælt
Nationalpark Lillebælt

Nationalpark Lillebælt

0

Kender du det? Nydelsen ved at lade blikket flyde ud over Lillebælts smukke overflade. Ubeskriveligt, men under havoverfladen lurer virkeligheden og alt det vi ikke kan og vil se. 

Det hedder havmiljø. Det er der ikke meget af i Lillebælt. Politikere med den rigtige symbolpolitiske verdensmålsnål i reverset kigger den anden vej. 

Der skal ikke ret megen interesse for naturen til at vide, at det er helt galt med LIVET I HAVET, som også er FN`s verdensmål nummer 14. Talrige undersøgelser viser, at der stort set ikke er liv under det smukke Lillebælts overflade. Fiskene er væk! 

Organisationen Verdensnaturfonden (WWF) peger på Lillebælt som en oplagt kandidat til at blive udpeget som naturpark. Det er jeg meget enig i. Men jeg er også bekymret over, at der er nødvendigt at gøre et havområde til naturpark for at beskytte det. Helt vanvittigt tillades der dumpning af miljøgiftige materialer der er opgravet i havnem.v. 

Kolding og deres Marina City er et skræmmende eksempel. Giftig fjordbund i omegnen af 400.000 kubikmeter skal fjernes for at give plads til en ny marina og et større boligområde. Den billigste løsning er at ” smide affaldet ud af vinduet”. Og det gør de i Kolding. De graver skidtet op og sejler det ud i Lillebælt hvor det dumpes. Det er bare en af mange kilder til forurening. Kloak-, kemikalie- og giftigt spildevand er en anden årsag til at fisk og bunddyr vælger Lillebælt fra. Geohav er en kritisk samling af miljøforkæmpere der kæmper mod systemerne og de mange passive bærere af de 17-farvede verdensmålsnåle. Geohav gør det godt. Tak for det. Når myndighederne giver tilladelse til udledning af forurenet spildevand med en begrundelse af, at grænseværdierne er overholdt påpeger Geohav ganske rigtigt, at den samlede mængde gift fra mange udledninger tilsammen overskrider både grænseværdier og fornuft. 

Vi har ingen marine nationalparker i Danmark, menFolketinget vedtog i december 2020 at investere 850 miokroner over en fire årig periode. Nye Borgerlig i Fredericia siger ja tak til at naturbeskytte Lillebælt og sætte fokus på den politiske fallit der sætter profit over miljø. Og vi kræver, at de små fiskere skal have ret til fortsat at drive deres bæredygtige fiskeri.

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Byrådsmedlem i Fredericia