FREDERICIA

Mulig drikkevandsforurening ved Østerstrand

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Mulig drikkevandsforurening i vandet i badebygningen ved Østerstrand

Fredericia Kommune har modtaget en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd om mistanke om legionellabakterier i brusevandet i badebygningen ved Østerstrand i Fredericia Kommune.

”Det betyder med andre ord, at der er en sundhedsrisiko ved at drikke vandet og bruge det”, bekræfter Jes Damgaard Andersen, viceberedskabschef ved Beredskabet i Fredericia Kommune.

 

Eurofins er lige nu i gang med at undersøge vandet i badebygningen for bakterier. Man forventer svar på prøverne inden for et par dage. I mellemtiden har Beredskabet fredag eftermiddag lukket for vandet i badebygningen og stiller midlertidige vandtanke og en toiletvogn op ved stranden.

Mistanken opstod, da en daglig bruger af badebygningen har været smittet med legionella. Alle der har brugt vandet i badebygningen skal være opmærksomme på influenza lignende symptomer. Føler man sig skidt tilpas, skal man søge egen læge eller gå til vagtlægen.

 

Beredskabet beklager de gener, som undersøgelsen og lukningen for vandet i badebygningen måtte have for strandens gæster.