TAULOV

Modige politikere mødte op på Stakkesvang

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Kaj Thomsen kæmper indædt for sikre forhold for cyklister på Stakkesvang, og bakkes op af Taulov Fællesråd. To politikere tog mod en udfordring, og mødte op til debat!

Kaj Thomsen er en mand fra Taulov med en hjertesag: Sikkerhed for cyklister. I dag mødte han op sammen med Thorbjørn Vang Søndergaard, der er formand for Taulov Fællesråd. Årsagen var at to byrådspolitikere fra Fredericia Kommunes Byråd havde takket ja til en debat om cykelsti på bl.a. Stakkesvangen.

De to modige politikere var Tommy Rachlitz Nielsen (C) og Palle Dahl (O). Politisk mod til at stille op til debat har de to politikere, men der skulle også en del mod til at tage en cykeltur på Stakkesvang – og også dét var der mod til. Derom senere.

I 2024 påbegynder Vejdirektoratet det store arbejde omkring afkørsel 61 fra Taulovmotorvejen. Derfor bliver Skærbækvej lukket for trafik, og trafikken vil blive ledt af Stakkesvang. Stakkesvang er i forvejen hårdt belastet af både personbiler og ikke mindst den tunge trafik.

Trafiktælling og cykelstier

I alt drejer det sig om ca. 800 meter manglende cykelsti ad Stakkesvang og ud til Adelvej.

Teknisk Udvalg har i flere år haft en forlængelse af cykelstierne med i deres planlægning. Thorbjørn Vang Søndergaard påpegede flere gange, at det var mangel på rettidig omhu, at det ikke for længst var etableret. For sagen er, at vejen er ca. 6,5 meter bred, og der skal naturligvis være plads til to lastbiler. Maksimal brede på en lastbil er 2,6 meter. Så snupper de 5,2 meter af vejbanen. Hertil skal lægges sidespejle. På billedet herunder er lastvognen 2,55 meter.

Bemærk at lastbilerne trækker helt ud til vejsiden

Kaj Thomsen fortæller, at meningen med den hvide streg i hver side af vejen er, at cykler skal køre sådan, at de har den på deres venstre side. Meningen er god nok, men der mangler i høj grad asfalt at cykle på. Grus og afløbsriste gør det farligt at cykle på den rigtige side ad stregen, påpeger Kaj Thomsen.

Herunder fotografier der fortæller om vanskelighederne – upædagogisk fotograferet mod kørselsretningen.

T-krydset Stakkesvang / Børupvej er en udfordring
Det tog ikke mange minutter for Palle Dahl og Tommy Rachlitz Nielsen at bemærke de vanskeligheder og udfordringer lastbilerne har når de skal ind ad – eller ud fra – Børupvej. Lysregulering blev nævnt som en mulighed, og særligt med tanke på den øgede trafik i 2024.

Hastighed og støj
Det overraskede Tommy Rachlitz Nielsen og Palle Dahl så hurtigt der bliver kørt med de store lastbiler. DanmarkC TV udsendte blev oplyst om, at hastighedsbegrænsningen på 50 kilometer i timen ikke er pr. aksel. Begge politikere var helt enige om, at politiets opmærksomhed burde henledes på både de trafikale forhold, og hastigheden.

Støjen kan slet ikke overhøres, og sammen med den periodevise stærkt trafikerede vej, blev tankerne nemt ledt hen på, om vi mon stod ved en motorvej….

Skal der være plads til bløde trafikanter?
Det var der enighed om, at der skal være, mellem Thorbjørn Vang Søndergaard, Tommy Rachlitz Nielsen, Kaj Thomsen og Palle Dahl. Og midt i den fælles enighed udspillede situationen sig herunder:

En lastbil mere er der ikke plads til!

Løsningen
Politisk var der stor velvilje til en løsning. Anlægsloftet er en udfordring, men mest af alt, kunne Palle Dahl oplyse, at Vejdirektoratet har forbudt at der sættes arbejder igang på Stakkesvang. Tænk hvis det ikke er færdigt til 2024, hvor trafikken omlægges! Det blev også oplyst på borgermødet tidligere i år på Kryb-i-ly Kro. Læs om borgermødet og se evt. hele mødet her.

Der blev rejst tvivl om, om Tekniske Udvalgs medlemmer personligt havde været på Stakkesvang, og oplevet den trafikale situation. Palle Dahl lovede de to ihærdige Taulov-borgere, at prøve at får Teknisk Udvalg til at starte deres næste møde i krydset Stakkesvang og Børupvænget.

Politikeres hukommelse om vejforhold er måske ikke verdens bedste. Et konstant politisk pres, fandt Kaj Thomsen og Thorbjørn Vang Søndergaard ud af i løbet af debatten, er nødvendigt. Sidste DanmarkC TV har haft emnet oppe, var 31. januar 23. I den politiske verden kan det synes som meget længe siden, for der sker så meget andet i den politiske verden. Artikel m.v. kan ses her.

Indtænk et par hurtigkørende lastbiler….

Det politiske mod
Palle Dahl (O) var kommet til mødet på cykel, og turen hjem var også på cykel. Tommy Rachlitz Nielsen (C) havde cyklen med, og både Kaj Thomsen og Thorbjørn Vang Søndergaard (i trafiksikker påklædning) var cyklende. Alle brugte naturligvis cykelhjelm når de cyklede!

Efter en times debat sprang alle fire frygtløse på cyklen, og tog hele turen til Adelvej og tilbage til cykelstien på Stakkesvang ved viadukten. Ja, de forsatte til Taulov Skovvej hvor den cyklistpolitiske debat forsatte!

Godt lastbilen giver plads!