Home Læserdebat Mindre system og mere borger
Mindre system og mere borger

Mindre system og mere borger

0


Hvis SF får en eller flere pladser i byrådet efter kommunalvalget i november, vil vi arbejde på at få borgerforslag indført i Fredericia kommune. Vi mener at det fremover skal være muligt at stille et borgerforslag til byrådet i Fredericia, det vil give borgerne mulighed for at byde ind på den politiske dagsorden. Det skal fungere på samme måde som borgerforslagene til Folketinget gør nu. Alle skal kunne oprette et borgerforslag ved hjælp af NemId, herefter kan Fredericianerne tilkendegive sin støtte til forslaget ved at give en digital underskrift. Et forslag skal have 3000 underskrifter før det tages op i byrådet.

Der er for mange, der ikke kender en embedsperson, og som derfor ikke ved, hvor de skal gå hen, hvis de har en ide eller et rigtigt godt forslag. For at blive hørt i byrådet skal man selv finde frem til og overbevise de relevante personer i byrådet om sin ide, det er den uigennemskuelighed, der bør gøres op med.

Der er rigtigt mange gode ideer blandt borgerne, som ikke bliver hørt, fordi at det kræver enormt meget overskud, vilje og tid, hvis en borger vil nå hele vejen ind i byrådssalen med sit forslag.

Regler for borgerforslag• Hovedstilleren skal offentligt stå bag sit forslag, og der skal minimum være tre medstillere på hvert forslag.• Forslag skal gennemgå en screening af administrationen af, om det holder sig indenfor retningslinjerne, herunder om forslaget et kommunalt anliggende.• Administrationen kan ikke rette i forslaget.

Udover at fange de borgere, der normalt ikke ved hvor de skal gå hen, eller hvem de skal henvende sig til. Skal borgerforslag sørge for, at der ikke er nogen som falder i mellem to stole. 

På vegne af SF i Fredericia

Sune Nørgaard Jakobsen, Næstformand og Spidskandidat KV21