Kort Nyt

Middelfart Sparekasse i medvind

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

En årsrapport der overgår forventningerne blev idag præsenteret

Højere indtægter, små tab, positive kursreguleringer samt succesfulde integrationer af to mindre sparekasser medvirker til et resultat før skat på 439,4 mio. kr.

Hvis begrebet ”medvind” kan bruges i regnskabssammenhæng, så viser Middelfart Sparekasses årsrapport for 2023, at det var, hvad der ramte sparekassen i 2023.

Det skriver sparekassen i en pressemeddelelse torsdag aften.

– Man kan ikke sige, at vi har været dygtigere eller flittigere i 2023 isoleret set. Det var året, hvor vi så gevinsten af mange års hårdt arbejde og tidligere tiders beslutninger, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Han kan præsentere et regnskab, som på bundlinjen viser et overskud før skat på 439,4 mio. kr. Resultatet er naturligvis drevet af øgede indtægter som følge af de markante rentestigninger, vi har set siden sommeren 2022. Dertil kommer en gevinst på beholdningen af værdipapirer, samt meget beskedne tab og nedskrivninger. Samlet set er det svært at pege på noget, der gik den forkerte vej for Sparekassen i 2023, ihvertfald ifølge Sparekassen selv.

Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse. Footo: pr-foto

Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter er steget med 34,2 procent til 953,2 mio. kr. Dette selv om gebyrindtægterne faktisk er faldet med 11,2 procent.

– Tallene vidner om to ting. Faldene i gebyr og provisionsindtægter viser, at økonomien har sat farten ned. Der bliver handlet færre huse og lagt færre lån om. Når vores indtægter alligevel stiger mærkbart, sker det Middelfart Sparekasse havde medvind på alle fronter i 2023 på grundlag af stigende udlån og øget indtjening på indlån. Sparekassen har altid haft et stort indlånsoverskud. Det var dyrt for os i tiden med negative renter. Nu bidrager den del af forretningen igen positivt til vores resultat, siger Martin Baltser.

Stærk opbakning fra garanterne

2023 bød også på stor efterspørgsel efter garantkapital. Ultimo 2023 er der samlet set tegnet garantkapital for over 1,2 mia. kr., hvilket bidrager til den samlede egenkapital, der nu udgør 2,57 mia. kr.

– Kapitalmæssigt står vi stærkere end nogensinde før, og solide kapitalforhold er forudsætningen for at kunne være her i mange år fremover. Opgaven er nu at forvalte de muligheder, der opstår, til glæde for både kunder, medarbejdere og lokalsamfundene, siger Martin Baltser.

Sparekassen indfriede i 2023 100 mio. kr. i ekstern kapital, og over de kommende år planlægger sparekassen at indfri al ekstern kapital, så kapitalgrundlaget udelukkende består af garantkapital og overført overskud.