Læserdebat

Mere pædagogik i vores ungemiljøer

Læserdebat af Jonas Straarup Christensen, byrådskandidat for SF, Erritsø Engvej 10, 7000 Fredericia

I Fredericia Kommunes budget for 2022 – 25 kan man læse at der afsættes 4 mio kr til ”en sammenhængende ungeindsats” og 4,59 mio til ”implementering af fritidspolitikken”.

I SF er vi glade for det løft for ungeområdet som man sætter i gang med det nye budget. Vores unge har brug for flere og bedre ungemiljøer og det er vi slet ikke i tvivl om at forligspartierne også ønsker.

Men som det også ses andre steder i budgettet, frygter vi at de mere end 8 mio samlet til området ikke kommer ud og har reel virkning for de unge. Når ca. halvdelen af midlerne skal bruges på en ”ny organisatorisk enhed” som beskrives med ord som ”helhedsorienteret”, ”tværgående” og ”udviklingskraft”, frygter vi at det blot resulterer i flere undersøgelser og mere administration. 

I SF ser vi det som et gennemgående problem, at der afsættes større puljer af til initiativer som ikke rigtigt kommer nogen til gode. I det konkrete tilfælde er det en direkte udløber af en fritidspolitik som er ufatteligt ukonkret.

Vores unge har brug for nære tilbud, som de nuværende ungemiljøer i skoledistrikterne er og mere af den.

I SF foreslår vi at budgetmidlerne til ungeområdet, i højere grad går til en større kontaktflade med de unge. Vi ønsker flere åbningsdage i de enkelte skoledistrikters ungemiljøer. Gerne åbent alle hverdage. I dag er der tale om mellem 2 og 3 dage + 1 ekstra månedlig dag. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv