Læserdebat

Markant bedre vilkår på vej, for dem med drømmen om en baby

Læserdebat Af: Pernelle Jensen, byrådsmedlem i Fredericia, og formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark (V)

Der er markant bedre vilkår på vej til par eller enlige, som ønsker sig et barn og som er i fertilitetsbehandling.

På sidste regionsrådsmøde besluttede vi, at man fra 1. august kan få op til 6 reagensglasforsøg til det første barn mod de 3 forsøg, som man kan få i dag. Det giver mere ro og øger dermed chancen for, at det lykkedes at blive gravide.

Det var oprindeligt et forslag, som kom fra Venstre op til regionsrådsvalget sidste gang og noget, som jeg har været meget optaget af og derfor har fulgt tæt. Jeg er rigtig glad for, at det nu bliver til virkelighed og at vi kan hjælpe par og enlige i fertilitetsbehandling.

Senere på året vil tilbuddet også komme til at omfatte barn nummer 2, så det bliver muligt at få en lillebror eller lillesøster.

Fertilitetsbehandling er forbundet med mange følelser og kan føles som lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur, hvor sorg, mistrivsel og angst kan dominere. Derfor vil vi i Region Syddanmark også tilbyde hjælp til dem, som har brug for at tale med en psykolog i forbindelse med forløbet.

Vi kommer også til at tilbyde fertilitetsbevarende behandling til unge kræftpatienter. Det betyder, at de vil kunne få udtaget og nedfrosset æg eller sæd, inden de går i gang med kemobehandlingen, så de har mulighed for at få børn senere i livet.

Jeg er rigtig glad for det, som vi tilbyder på fertilitetsområdet her i regionen og at vi nu hjælper flere med at blive gravide og få deres drøm om en baby opfyldt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv