FREDERICIA

Mangel på transportbetjente belaster politiet – krisepakke efterlyses

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Personaleomsætningen er meget høj blandt Kriminalforsorgens transportbetjente. I løbet af de få år stillingen har eksisteret, er der ansat 322 medarbejdere, men 183 er stoppet igen. Det er mere end hver anden.

Det var alvorligt ment, da 40 procent af transportbetjentene i en spørgeundersøgelse udsendt af Fængselsforbundet for to år siden angav, at de overvejede at skifte job.

Hovedårsagerne til deres utilfredshed var utilstrækkelig løn, utilfredsstillende arbejdsbetingelser og mangel på karrieremuligheder. Siden da har mange fulgt op på deres svar, og antallet af medarbejdere er faldet markant.

I 2021 var der 173 transportbetjente, men nu er tallet nede på 134. Det er en reduktion på 20 procent.
Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, Peter Rasmussen, påpeger, at Transportenheden nu står over for et betydeligt personaleproblem.

”Vi mangler over 30 procent af det personale, vi er normeret til. Vi har voldsomt meget overarbejde. Den eneste grund til, at vi ikke bliver beordret i tjeneste er, at vi kan sende kørselsbestillinger tilbage til politiet, hvis vi ikke selv har personale til at køre dem. I dag har vi afvist 13 ud af 60 bestillinger på grund af manglende personale, og der er dage, hvor vi afviser flere,” siger han.

Dette personaleproblem overfører flere opgaver til politiet, som også mangler medarbejdere.

Lønnen er for lav
Da transportbetjentene i 2018 blev en del af Kriminalforsorgen for at overtage transportopgaver fra politiet, var det nemt at finde nye medarbejdere. 200 betjente blev hurtigt ansat, men det har vist sig vanskeligt at fastholde dem.

Peter Rasmussen peger på lønne lønnen som det største problem: ”Den er for lav i forhold til den risiko, der er forbundet med jobbet. Hvor der for eksempel ydes bandetillæg til fængselsbetjente, ydes der intet tillæg til os, som kører med de samme indsatte og fremstiller dem i retten foran familie og venner, som ofte har en adfærd, der ikke ville blive accepteret andre steder i samfundet. Det anerkendes simpelthen ikke, at vi er meget udsatte. Vi kan ikke bare trykke på en alarm, og så kommer der assistance i løbet af 30 sekunder. I stedet må vi vente på, at der kommer en politipatrulje frem.”

Karriere og løn
Tillidsrepræsentanten fremhæver også manglen på karrieremuligheder i jobbet, hvilket han diskuterer med ledelsen.

Jonas Kjær Nielsen, tillidsrepræsentant for fængselsbetjentene i Transportenheden, er enig i Peter Rasmussens vurdering. For at få personalesituationen tilbage på ret køl er det nødvendigt med en bedre lønpakke.

Tillidsrepræsentant for fængselsbetjentene i transportenheden, Jonas Kjær Nielsen, er enig i Peter Rasmussens vurdering af situationen. Hvis bemandingen skal tilbage på sporet, kræver det især bedre aflønning.
”Kriminalforsorgen har brug for en krisepakke i form af højere løn til alle uniformerede – både transportbetjente og fængselsbetjente, hvis vi skal redde de sidste uniformerede, inden de forsvinder helt. Sådan er det,” siger Jonas Kjær Nielsen.

Grafik: Fængselsforbundet