FREDERICIA

Mænd sikres ligestilling i krisecentertilbud da ny lov sikrer ligestilling af voldsramte kvinder og mænd

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I dag har Folketinget vedtaget ligestillingsministerens lovforslag om at give voldsudsatte mænd ret til krisecentertilbud på lige fod med kvinder fra 1. juli 2024

Et enigt Folketing har i dag vedtaget en ny lov som sikrer, at alle har ret til at få hjælp på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold i nære relationer, uanset om man er mand eller kvinde. Indtil nu har voldsramte mænd og deres børn ikke haft ret til de samme tilbud som voldsramte kvinder, hvilket har efterladt mænd i en sårbar situation uden den nødvendige hjælp.

Krisecenter for Mænd i Fredericia
DanmarksC TV har tidligere bragt et indslag, hvor formanden Bo Lundgreen forklarer, at de er var ved at søge om at blive et §110 center. Bo Lundgreen oplyser i dag, at ansøgningen er fremsendt til myndighederne, og han ser frem til en snarlig afgørelse.

Imødekommes ansøgningen, vil Krisecenter for Mænd kunne rumme en bredere målgruppe, hvor centret gennem de forløbne 25 år har hjulpet mange gennem en svær tid.

Paragrafferne 109 og 110
Krisecentre der arbejder under § 109 er alene fra mænd og kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Centre der arbejder under §110 kaldes ofte for herbergparagraffen, og arbejder bredere, som i Fredericia med mænd i både livs-, og eksistentielle kriser, samt mænd der har eller er udsat for vold, trusler om vold.

Bo A. Lundgreen ønsker ikke for snævre rammer om Fredericias lokale Krisecenter for Mænd. Arkivfoto

Ligestilling
Med lovens vedtagelse sker der en ligestilling for kvinder og mænd. Mænd vil fra den 1. juli kunne tage ophold på et krisecenter der arbejder under §109, og regningen bliver sendt til hjemkommunen. Opholdet koster som hovedregel en pris for mad for den kriseramte.

Netop den 1. juli bliver en vigtig dag. Fra lovens ikrafttræden den 15. april 2024 bliver det muligt at oprette et krisecenter for mænd. Digitaliserings- Ligestillingsministeriet gør opmærksom på, at det fra lovens ikrafttræden er muligt at søge om at blive et krisecenter for mænd under §109, og peger specifikt på allerede eksisterende botilbud.

Når det kommer til ligestilling, er der et stykke vej: 78 krisecentre i Danmark er for kvinder, mens 9 er for mænd. 4 centre er for både mænd og kvinder. Lovforslaget lægger dog op til, at nye krisecentrene fremadrettet er kønsadskilte.

Fredericia
Lovstoffet er temmelig nyt, vedtaget i dag, hvorfor det ikke har været muligt at få en kommentar fra Søren Larsen (A), formand for Senior- og Socialudvalget, eller fagchef Henriette Korf Graversen, men de vender tilbage i morgen.

Ét spørgsmål der trænger sig på, er hvad loven måske kan komme til at koste Fredericia? Formanden for Krisecenter for Mænd henviser til, at han i forbindelse med efterårets sparerunde sendte en opgørelse der viste, at skulle deres brugere sendes på herberg, ville det med 2022 priser løbe op i 1.400.000 kr. mod de 519.000 kr. det ville koste Fredericia Kommune med med tilskuddet til det lokale krisecenter for mænd. Artiklen kan læses HER.

DanmarkC TV har i dag spurgt én af de store organisationer på det sociale område, Kirkens Korshær ved lederen Bjarne Dahlmann, om han går med planer om oprettede af en krisecenter under paragraf 109, som de har i Hovedstaden og Næstved. Det var ikke under overvejelse, oplyste Bjarne Dahlmann.

Ministeriet
Der er virkelig sat turbo på arbejdet med oprettelse af krisecentre for mænd. Hvordan det skal kunne nås at sagsbehandle, har vi spurgt ministeriet om. Vi har også spurgt ministeriet om, hvordan financieringen vil blive. Det har vi heller ikke fået noget svar på i dag.

Housing First
Fredericia har besluttet at arbejde med Housing First, der er et princip der bygger på, at skal der hjælpes en borger, kræver det vedkommende har en bolig. Hvad dette bærende princip i hjælp til medborgere, herunder kriseramte mænd der må forlade sit hjem på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold er ikke kendt af DanmarkC TV, og heller ikke den nu muligt forøgede udgift på grund af dagens nye lov inden for ligestillingsområdet.